Terug naar de eerste pagina
vervolg de rondleiding door de hele website
voor alle pagina's op deze site
Informatie over lezingen, workshops, cursussen en congressen
Informatie over de cursus/opleiding astrologie via email/internet
Informatie over consulten en andere horoscoopduidingen
Naar de "Beroemde" weekahead!
Kwartaalblad van het CHTA
Index van alle artikelen op deze site
Informatie over de CHTA uitgaven
online astrologische booekwinkel via bol.com
interessante en handige links voor astrologen
chta,org, min of meer de "groepssite" van de chta-club

 VRAGENPAGINA VOOR GEVORDERDEN

Update 26-03-2021

Onderwerpen op deze pagina, incl. tabel zomertijden

Vragen van/voor gevorderden:

Naar Vragenpagina voor beginners. 

GEVORDERDEN

R.S. vraagt: "ik ben bezig met het maken van een solaar voor iemand. Nu weet ik inmiddels, dat je bij het analyseren van een solaar gewoon de zonnestand in de gaten moet houden. Maar hebben bij een solaar ook de onderlinge aspecten tussen de verschillende planeten een rol? Ik ken mensen, die zeggen, dat bij solaars alleen het gegeven van een planeet in een huis belangrijk is.   Heel graag jouw antwoord of visie" .
Natuurlijk moet je de aspecten tussen de planeten meenemen. Het CHTA is bezig met een nieuw boek waar niet alleen heel helder de duiding van de solaar uitgelegd wordt, maar ook de principes voor de relocatie van de solaar. Omdat ik de Maan in Stier heb, zijn mijn projecten altijd wat trager dan bij de gemiddelde mens, dus ik kan nog niet zeggen wanneer het uit komt. De tekst is grotendeels afkomstig van een workshop van Ray Merriman in Amsterdam over dit onderwerp, ik zou zeggen 'stay tuned' want het wordt vanzelf op deze site aangekondigd als het zover is! Terug naar boven.

B.B. vraagt: graag wil ik info over de transit Pluto driehoek Pluto: via deze rubriek of waar ik dit zou kunnen vinden.
In de wat oudere literatuur vind je inderdaad weinig over deze transit, mogelijk dat de klassieker over transits van Rob Hand er wat over schrijft, maar juist met betrekking tot transits die vroeger minder voorkwamen is dit boek niet helemaal up to date. In ieder geval, ik noem de Pluto-120-Pluto simpelweg en eenvoudig: de "come-back". Zowel bijvoorbeeld Gorbatsjov als Jeltsin werden president tijdens de transit Pluto driehoek Pluto. Het is een aspect dat plaatsvindt na een lange periode van innerlijke groei wat bij sommigen een complete omwenteling in hun leven geeft, iemands bestemming wordt eindelijk gevonden (potentieel dan), en daarna vindt de transit Pluto-120-Pluto plaats met een nieuwe impuls die het werk van de ziel in de wereld vergemakkelijkt. Terug naar boven.

H.S. vraagt: is de Maan in de horoscoop van een kind belangrijker als leidraad dan de Zon omdat het kind nog veelal vanuit het onbewuste handelt?
Ja, en ook omdat het kind voorgeboortelijk heel intens en fysiek en in de eerste jaren na de geboorte heel sterk verbonden is met de moeder en daardoor de wereld ervaart via de moeder. De Maan in de horoscoop staat symbool voor de moeder. De Maan weerspiegelt ook onze persoonlijke behoeften en de moeder is de eerste persoon die aan onze behoeften voldoet, we leren al snel te reageren op bepaalde manieren in samenspraak met de moeder om deze behoeften te vervullen. Op die manier worden we geconditioneerd en ontwikkelen we een bepaalde persoonlijkheid voor de handhaving van onszelf in deze 'wereld'. Onbewust blijft de Maan overigens een belangrijke rol spelen, ook later in het leven: het is de eerste laag van onze persoonlijkheid, die als we onze Zonnekwaliteit ontwikkelen niet altijd bewust hoeft te zijn. Misschien zouden we de karakteristieken van ons Zonneteken wel moeten differentiŽren in 12 verschillende benaderingen: door de spiegel heen van 12 verschillende Maantekens.... Iedereen die zich op latere leeftijd NIET identificeert met de vrouwelijke, fysieke, heel persoonlijke kant van het bestaan, zal meer en meer het Zonneteken ontwikkelen, ongeacht of iemand nu man of vrouw is, en ook de wijsheid van het lichaam minder en minder ervaren. (en projecteren in de buitenwereld op een ander). Terug naar boven.


En H.S. vraagt ook: als een huis slecht 20 graden groot is, mag je dan aannemen dat het huis veel minder een rol speelt dan een groot huis, er even van uitgaand dat er geen planeten in dat kleine huis staan?
Nee, de kracht van een huis is afhankelijk van de kwaliteit, niet van de kwantiteit (hoeveelheid, of grootte). Om de kracht van een huis goed te beoordelen is niet alleen de bezetting van planeten in dat huis belangrijk, maar de kracht van de planeet die over dat huis heerst: als deze dominant is in de horoscoop en sterke aspecten maakt, dan kan dat kleine huis (een omstandigheid in het leven) alsnog een heel belangrijke rol spelen. Het enige verschil tussen een klein huis en een groot huis is, dat er minder tijd wordt doorgebracht in dat betreffende levensgebied: elke transit is sneller door zo'n klein huis heen, als door een groot huis. In die zin zou je kunnen zeggen dat kleinere huizen iets minder aandacht krijgen, ten opzichte van grotere huizen.Terug naar boven


Y.V. vraagt: Waar kan ik iets vinden over de Vertex?
De Vertex wordt beschreven in het boek 'de Composite" van Robert Hand (in het NL: uitg. Mirananda). (Zie pagina "boekhandel" op deze site) Het is een punt ontdekt door de Amerikaanse astroloog Edward Johndro, en werd door Robert Hand gepopulariseerd in bg. boek. Dit punt heeft het niet echt 'gehaald' in de astrologische wereld, er zijn weinig mensen die er echt mee werken. De Vertex is het punt precies ten Westen van je op het moment van je geboorte, het is niet helemaal de Descendant, die ontstaat door het snijpunt van de horizon met de ecliptica. De Vertex ligt er echter wel in de buurt, en daarom hebben astrologen er ook een soort van 'ontmoetingspunt' van gemaakt. De Vertex is het snijpunt tussen de ecliptica en de Eerste Verticaal in het Westen (het punt er precies tegenover heet dan de "Anti-Vertex"). De betekenis die het zou hebben: 'ontmoetingen die voorbestemd zijn, karmische ontmoetingen". Door deze duiding roept de Vertex altijd iets heel intrigerends op, maar nogmaals , ik zie er weinig astrologen op basis van continuÔteit mee werken. Rob Hand legt in zijn boek ook uit hoe je de Vertex kunt berekenen: trek de breedte van de geboorteplaats af van 90 graden. Ga dan naar een huizentabel, en gebruik de cusp van het 4e huis alsof het het MC was, en zoek dan de bijbehorende Ascendant bij de BREEDTE die je net gevonden hebt door deze van 90 graden af te trekken.Terug naar boven


K vraagt: wat betekent het als de transitmaansknoop conjunct staat op de geboorteascendant?

Regelrecht overgenomen uit het hoofdstuk "Transits van de Noordelijke Maansknoop" uit het boek "Evolutionaire Astrologie" van Ray Merriman

Een gelegenheid om een vaardigheid of een middel te ontwikkelen om iemands roeping in het leven te bereiken. Dit is een periode van potentieel grote creativiteit, een periode waarin iemand de drang kan voelen om iets nieuws te beginnen. Misschien begint men een gezin, koopt een huis, verandert van woonplaats, en/of begint er een nieuwe richting in de carriŤre. Opnieuw komen er betekenisvolle zielen en/of omstandigheden in het leven van de geborene, die verleidingen voor het ego betekenen, of middelen om iemands roeping te vervullen. Deze mensen kunnen behulpzaam of juist storend zijn voor iemands pad. Zelfs als ze storend zijn, dienen ze een doel."

Op dit moment (eind mei 1998) staat de Noordelijke Maansknoop op ca. 5 graden Maagd. In oktober 1998 a.s. gaat de Maansknoop in het teken Leeuw lopen (de Maansknoop loopt terug door de dierenriem heen, van Maagd, naar Leeuw naar Kreeft, enzovoorts). Iedereen met een Maagd Ascendant ging de afgelopen tijd of in de komende periode (als het om een begin Maagd Ascendant gaat) door deze transit heen. Vanaf oktober a.s. gaan de mensen met een Leeuw Ascendant door deze transit heen.Terug naar boven


YK vraagt: wat betekent de YOD-figuur in een horoscoop, en wanneer wordt zo'n patroon aktief?

In 'De Geheime Leer' van Blavatsky komt ergens een prachtige passage voor over de Hebreeuwse letter Yod, dat een afkorting zou zijn van Yodh, en dat is weer een afkorting van Yod-heva. Waarbij Yod voor het oerprincipe van Adam zou staan, en Heva voor Eva, een combinatie dus van mannelijk en vrouwelijk, daarbij tot androgyniteit leidend. Het is potentieel een dualiteitsoverstijgend aspect in de horoscoop. Zo'n figuur in de horoscoop onstaat doordat drie planeten een soort van figuur maken die inderdaad op de griekse Y lijken: bovenaan(of elders) twee planeten in sextiel, en aan de overkant een planeet die een 150 graden aspect maakt naar beide anderen. Ik zie zelf de Yod als een potentieel punt van heelheid in de horoscoop, van eenwording met alles. Maar je kunt het aspect ook ervaren als een heen en weer geslingerd worden tussen twee planeten. Zo hebben veel mensen die in deze eeuw geboren zijn een Yod-figuur met de planeten Neptunus en Pluto. Pluto is heel indringend en intiem, en Neptunus is heel ontwijkend. Stel nu dat de derde planeet Mercurius is (de apexplaneet), dan zou zo iemand bijvoorbeeld enerzijds heel indringend kunnen zijn in gesprek, en anderzijds heel ontwijkend. Maar samen in een energie het aspect uitleven betekent indringend en ontwijkend tegelijk, of heel diepe inzichten die van ver komen, tegelijk.

Praktisch gesproken kun je een yod het beste duiden als een halfsom, want dat is het technisch ook, gewoon een combinatie maken van de drie planeten die er bij betrokken zijn. Een hulpmiddel voor het duiden van planeten in combinatie is het (op dit moment uitverkochte) "Kombinatie van Planeetinvloeden" van Reinhold Ebertin. Alle mogelijke combinaties van drie planeten staan daarin op een heel consistente wijze, met uitzondering van de duiding voor Neptunus ,die is wat achterhaald.

Wanneer een Yod tot werking komt? Ik denk dat dat afhangt van wat de apexplaneet is. Stel dat het Mercurius is, dan telkens als je in communicatie bent, of stel dat het Venus is, dan telkens in je relaties. Maar technisch gesproken komt zo'n aspectgeheel het sterkst tot leven door een transit planeet erover heen. Een transit op de Apexplaneet leidt tot inzicht en doorzicht, het 'een' maken van de dualiteit. Een transit op een van de beide sextiel planeten tot een tijdelijk sterker worden van de ene pool.Terug naar boven


HV vraagt: Welke werking heeft Mars in Schorpioen in het 11e huis?

Op zich dient elke geÔsoleerde factor (zoals Mars in Schorpioen in 11) gezien te worden in het licht van de hele horoscoop, maar archetypisch kun je zeker een aantal kwaliteiten in verband brengen met deze stand in de horoscoop. Mars heeft te maken met je persoonlijke wil. De kracht van Schorpioen is echter soms dieper dan je zelf onder controle hebt, zodat de persoonlijke wil enorm kan worden, krachten kan voelen die sterker zijn dan je zelf, extreem , nooit erg gematigd. Hartstochtelijk. Schorpioen is uiteindelijk het archetypische beeld van de metamorfose van donker naar licht, van haat naar liefde. De kwaliteit waardoor dit gebeurt is de kwaliteit van vergeving zelfs bij onrecht. Het allermoeilijkste, en tegelijkertijd het allerhoogste. Als Mars in Schorpioen op een heel hoog niveau werkt, is de persoonlijke wil uiteindelijk in overeenstemming met de wil van de Ziel (of het Hoger Zelf) : alle andere ervaringen zijn stadia op weg hierheen. Het 11e huis heeft te maken met de wereld op zich, grotere groepen mensen: alle activiteiten en ervaringen van de persoonlijke wil 'op weg naar overeenstemming met een hogere wil' spelen zich af op het vlak van grotere groepen mensen, van vrienden.

Typischerwijs passen hier sterke ervaringen bij van vechten voor een groepsideaal, hartstochtelijk, je enorm kunnen inzetten.Terug naar boven


Diverse mensen vroegen/vragen : wat is het verschil tussen Koch & Placidus?

Bij huizensystemen hebben we het over een meetsysteem waar tijd ruimte is en omgekeerd.
De huizencuspen worden vastgesteld naar gelang de tijd die het duurt voordat een bepaalde graad van de ascendant naar het MC (of omgekeerd) komt, dat is op elke breedtegraad voor elke dierenriemgraad verschillend. Die tijd wordt dan in drieŽn gedeeld, van even lange duur, en die nieuwe tijd geeft weer een nieuwe bijbehorende dierenriemgraad die cusp 11,12 etcetera wordt. (Het krankjoreme is dat er dan gewoon gekeken wordt welke graad er op de ASCENDANT staat bij die nieuwe tijd, voor een bepaalde breedtegraad....) Bij Placidus wordt dat theoretisch vastgesteld, dus dat kan voor het midden van de aarde zijn. Dat hoeft nog niet eens trouwens, het kan ook IndonesiŽ worden om maar iets te noemen, (hoe dit precies zit is een beetje complicado voor slechts een korte uitleg op zo'n webpagina - het is niet voor niets dat zo weinig mensen deze materie snappen en maar gewoon Placidus aanhouden omdat die nu eenmaal voorkomt in de meeste tabellen; er is een
reader beschikbaar met de details. Koch heette oorspronkelijk het Geburtsortshauser systeem, daar ging het bij het vaststellen van die tijd om de dierenriemgraad in relatie met de geboorteplaats. Bij Koch gaat het erom hoe lang een bepaalde graad er over doet om van het MC naar de Ascendant te komen en bij Alcabitius precies omgekeerd. Alcabitius is overigens het oudste huizensysteem.
Koch is een afgeleide van Placidus, het beoogt een verbetering op de denkfouten van Placidus en is pas sinds deze eeuw in gebruik.
Maar the proof of the pudding is in the eating. Als je in je duiding geen rekening houdt met tekens op huizen en heersers van die tekens, een van de meest exacte ingangen om concreet te worden in de duiding, kom je er niet zo snel achter. Doe je dat wel, vergelijk dan maar gewoon wat je bijvoorbeeld op cusp 2 hebt staan en wat de heerser van die cusp doet. Als je snel geld uitgeeft, heb je dan Ram of Vissen op het 2e huis, om maar een voorbeeld te noemen. Dat moet je toch voor jezelf kunnen invoelen? Door open te kijken en jezelf niet voor de gek te houden? Er zijn zoveel manieren waarop dingen in de horoscoop staan dat je wel een faktor moet uitkiezen om te vergelijken die niet ook al op een andere manier in de horoscoop staat.  Inmiddels staat er een complete reader over huizensystemen en het technische verschil tussen Koch en Placidus op deze site!  Klik hier. 

Terug naar boven

A. vraagt: Is er informatie over nachtpars, het spiegelpunt van het gelukspunt?

Het gelukspunt is een van de zogenaamde "Arabische punten" in de horoscoop. In de oudheid gebruikten astrologen "punten" voor van alles en nog wat in de horoscoop, zoals het 'karma-punt', het 'huwelijkspunt', het 'doodspunt'.... enzovoorts. Het 'karma-punt' was dan bijvoorbeeld de fase tussen Zon en Saturnus neergelegd in de huizen: Ascendant + Saturnus -/- Zon.
Er zijn ook visies die zeggen dat als iemand overdag geboren is (Zon boven de ASC/DESC lijn) het gelukspunt berekend moet worden volgens de gebruikelijke formule, maar dat voor iemand die s'nachts geboren is (Zon onder de ASC/DESC lijn) het gelukspunt omgekeerd berekend moet worden, te weten: Ascendant + Zon - Maan. (Voor daggeboorten wordt het gelukspunt dus berekend volgens de formule Ascendant + Maan - Zon). Het "nachtpars" is dus niet een spiegelpunt van het dagpars (gelukspunt, Pars Fortunae). Weer anderen noemen het nachtpars echter het 'spirituele' punt in de horoscoop.(Termen als "gelukspunt" en "spiritueel" punt appelleren natuurlijk erg aan de fantasie maar ze zijn in de huidige praktijk van de horoscoopduiding nagenoeg verwaarloosbaar, het gaat bij het "gelukspunt" simpelweg om een formule die je in 1 oogopslag de Maanfase zou moeten doen bepalen, dat is alles). In Nederland is er een stroming die dat "spirituele punt" dus het "Nachtpars" noemt in tegenstelling tot het "Dagpars", of Pars Fortunae. Voor het nachtpars hebben we hetzelfde symbool bedacht als het PF, een rechtopstaand kruis in een cirkel, maar met twee vlakjes van de vier schuin tegenover elkaar zwart ingekleurd. Dat symbool heb ik overigens ooit een keer zelf bedacht (het was nogal logisch) en nu staat het in een aantal astrologieprogramma's.


D.A. vraagt: Zowel mensen met vuur als mensen met lucht superieur hebben veel ideeŽn. Ik vraag me af wat precies het verschil is tussen de ideeŽn van een vuurmens en die van een luchtmens.

"Vuur" is geestdrift. De ideeŽn die op de manier van het element Vuur naar buiten gebracht worden, zijn bijna "verkondigingen" , soms bedoeld om anderen te overtuigen (als er sprake is van een jezelf nog moeten overtuigen), razend enthousiast kan een vuurtype je meeslepen op een gedachtepatroon. "Lucht" is afstandelijker, klinischer en kan denken om het denken zelf. 


 

R.B. vroeg om een overzicht van de ZOMERTIJDEN IN (NEDERLAND)

VANAF 1940:

1940: 16 mei - 31 dec.
1941: 1 jan - 31 dec.
1942: 1 jan - 2 nov.
1943: 29 mrt - 4 okt.
1944: 3 apr. - 2 okt.***m.u.v. Maastricht & Sas van Gent reeds einde zomertijd op 19 september 3 uur vm) , en Eindhoven, reeds einde zeomertijd op 20 september (3 uur vm) , Heerlen op 21 september, Sittard en Weert op 22 september, en Helmond op 26 september, namelijk ten tijde van de Bevrijding van die steden.
1945: 2 apr. - 16 sept.
1945 t/m 1976: Geen zomertijd! (Slechts 1 uur aftrekken.)
1977: 3 apr. - 25 sept.
1978: 2 apr. - 1 okt.
1979: 1 apr. - 30 sept.
1980: 6 apr. - 28 sept.
1981: 29 mrt - 27 sept.
1982: 28 mrt - 26 sept.
1983: 27 mrt - 25 sept.
1984: 25 mrt - 30 sept.
1985: 30 mrt - 28 sept.
1986: 30 mrt - 28 sept.
1987: 29 mrt - 27 sept.
1988: 27 mrt - 25 sept.
1989: 26 mrt - 24 sept.
1990: 25 mrt - 30 sept.
1991: 31 mrt - 29 sept.
1992: 29 mrt - 27 sept.
1993: 28 mrt - 26 sept.
1994: 27 mrt - 25 sept.
1995: 26 mrt - 30 sept.
1996: 31 mrt - 27 okt. Vanaf 1996: de laatste zondag in Maart tm de laatste zondag in Oktober
1997: 30 mrt - 26 okt.
1998: 29 mrt - 25 okt.
1999: 28 mrt - 31 okt.
2000: 26 mrt - 29 okt.

2001: 25 mrt - 28 okt.
2002: 31 mrt - 27 okt.
2003: 30 mrt - 26 okt.
2004: 28 mrt - 31 okt.
2005: 27 mrt - 30 okt.
2006: 26 mrt - 29 okt.
2007: 25 mrt - 28 okt., In de Verenigde Staten & Canada Daylight Savings Time van 11 maart tot 4 november 2007!
2008: 30 mrt - 26 okt.
2009: 29 mrt - 25 okt.
2010: 28 mrt -  31 okt.
2011: 27 mrt -  30 okt.
2012: 25 mrt -  28 okt.
2013: 31 mrt -  27 okt.
2014: 30 mrt - 26 okt.
2015: 29 mrt - 25 okt.
2016: 27 mrt - 30 okt.
2017: 26 mrt - 29 okt.
2018: 25 mrt - 28 okt.
2019: 31 mrt - 27 okt.
2020: 28 mrt - 24 okt.
2021: 27 mrt - 30 okt.
2022: 26 mrt - 29 okt.
 

Tip: een pagina met diepgaande achtergrondinformatie over de tijdregeling staat hier.

En een leuke site: https://www.am-pm.nl/klok-verzetten-wintertijd-zomertijd/

Terug naar boven


VENEZUELA, 9 december 2007: 

.Venezuela voert per 9 dec. een eigen tijdzone in. De klok gaat een half uur terug zodat meer Venezolanen in het daglicht wakker worden.Met de nieuwe tijdzone loopt Venezuela 4,5 uur achter op Greenwich Mean Time, in plaats van 4 uur zoals tot dusver. 


Het Watermantijdperk
Vlak voor de jaarwisseling vroeg iemand wanneer het Watermantijdperk nu eindelijk begon. Het heeft even geduurd, maar ik ben er uitgebreid op ingegaan in een aparte "les" die toegevoegd is aan de emailcursus, en die je van hieruit aan kunt klikken. Terug naar boven


 

H. schrijft: Wat fijn dat ik hier de mogelijkheid heb om een vraag te stellen. Want ik heb deze vraag al een jaar en kan er maar geen antwoord op vinden. Met behulp van een programma kan ik mijn horoscoop berekenen, de dagelijkse transits zien en een solaarhoroscoop berekenen. Dat interpreteren lukt inmiddels ook heel aardig, dus voor mezelf kom ik er wel uit. Waar ik nu zo nieuwsgierig naar ben is hoe astrologen een dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse horoscoop kunnen maken. Voor een hele grote groep als de Rammen, Stieren enz.? Bij iedereen is dat toch verschillend? Ik lees het blad para-astro en de maandelijkse voorspellingen die daar gedaan worden (Ze hebben een sterrenbeeld verdeeld in 3 categorien\ van 10 dagen) kloppen wel. De redactie van het blad kon geen antwoord op mijn vraag geven. Zou u het wel willen en kunnen uitleggen?

Het kan zijn dat de redactie van een astrologisch blad geen antwoord op deze vraag wil geven, omdat het schrijven van horoscooprubrieken een astroloog van regelmatig inkomen voorziet en hij of zij niet van plan is een beroepsgeheim te delen:-) Het kan natuurlijk ook zijn dat een redactie van een blad zoveel brieven krijgt dat ze geen tijd hebben om die allemaal te beantwoorden. Een methode die erg veel gebruikt wordt (niet door mijzelf overigens, maar dat is weer wat anders), is uit te gaan van het Sterrenbeeld (zo heet dat inderdaad helaas bij horoscooprubrieken en in de volksmond.... terwijl het niet om sterrenbeelden gaat) en dan de plaatsing van de planeten in de tekens te nemen genomen vanaf de Zon, Dus als Venus nu in Stier staat, en je bent een Ram, dan staat Venus in je tweede huis, en krijg je een mooi verhaaltje over een cadeautje op financieel gebied. Als horoscooprubrieken echter werken met decanaten, zullen ze ook meer met de onderlinge aspecten tussen planeten werken. Overigens zou ik je willen aanraden, als je werkelijk in astrologie geÔnteresseerd bent, om een echt goede opleiding te gaan volgen voor wat het duiden betreft, want anders zul je als je alleen met een computer bezig bent op een gegeven moment blijven steken, vrees ik. Maar om dit advies had je niet gevraagd....:-) 

(©) CHTA 1998/2008, Joyce Hoen DF Astrol S