Terug naar de eerste pagina
vervolg de rondleiding door de hele website
voor alle pagina's op deze site
Informatie over lezingen, workshops, cursussen en congressen
Informatie over de cursus/opleiding astrologie via email/internet
Informatie over consulten en andere horoscoopduidingen
Naar de "Beroemde" weekahead!
Kwartaalblad van het CHTA
Index van alle artikelen op deze site
Informatie over de CHTA uitgaven
online astrologische booekwinkel via bol.com
interessante en handige links voor astrologen
chta,org, min of meer de "groepssite" van de chta-club

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HOROSCOPEN VAN SRF GURU'S

door Joyce Hoen

Met uitzondering van de horoscoop van Paramahansa Yogananda,wiens geboortetijd geboekstaafd is in een biografie van Satyananda (d.d.2004), zijn de horoscopen hieronder van Lahiri Mahasaya (foto links), Babaji (2e foto v.l.), en Sri Yukteswar volkomen speculatief.... . Alle mahasamadhi horoscopen hieronder zijn echter volgens schriftelijke bronnen (de SRF literatuur).  De foto hierboven van Yogananda is een uur voor zijn mahasamadhi genomen in het Biltmore hotel in Los Angeles.

 

 

LAHIRI MAHASAYA

Ascendant conjunct Jupiter van Sri Yukteswar
Zuidknoop conjunct Jupiter van Yogananda
Neptunus conjunct Zon van Yogananda
IC/MC as halfvierkant de Neptunus/Pluto conjunctie van Yogananda

 


SRI YUKTESWAR
Pluto conjunct de Maansknopen-as van Yogananda
Ascendant conjunct de Maan van Yogananda
Maan conjunct de Descendant van Yogananda
Neptunus vierkant Venus van Yogananda

 


Naast de door Jacqueline beschreven Jupiter-cyclus ontwikkeling beschreven op de vorige pagina, vond ik zelf eens de volgende aanduidingen, gebruik makend van progressies, voor de belangrijke momenten van Yogananda's leven.

a) Progressieve Maanfase cyclus:

Zon p conj Maan p op 7 juni 1905: Yogananda leerde van de boodschap die voor hem bestond
Zon p opp Maan p in 1919: Yogananda vertrekt naar Amerika
Zon p conjunct Maan p in 1935: Yogananda verkrijgt de titel Paramahansa

b) Secundaire progressies:

In juli 1910 ontmoet Sri Yukteswar eindelijk zijn discipel (Yogananda) : Venus progresief van Sri Yukteswar is dan aangekomen op 26.23 Leeuw, conjunct de Maan van Yogananda, een heel toepasselijk contact gegeven deze ultieme liefdesrelatie vanuit het hart, die altijd tussen guru en discipel bestaat. Het is ook alsof Yukteswar vanuit zijn hart een soort van Goddelijke Moederrol voor Yogananda vervult omdat de Maan van Yogananda aangeraakt wordt.

In 1912 heeft Yogananda een ernstige ziekte (dyssenterie), Zon progressief is dan conjunct cusp 6 gekomen.

In juli 1915: initiatie van Yogananda als monnik in de Swami orde: het progressieve MC staat dan op 23.13 Tweelingen, oppositie Mercurius, en de progressieve Ascendant op 23.24 Maagd, vierkant deze Mercurius. Dat is interessant omdat deze horoscoop van Yogananda gebaseerd is op een geboortetijd die door zijn familie aan Jeffrey Green is verstrekt, met een iets door mij gecorrigeerde afwijking (door zijn leven na te gaan), terwijl de meeste bronnen Yogananda's MC op 27 graden Stier stellen.... Een ander belangrijke progressie in juli 1915 is Venus progressief van Yogananda die op 15.08 Steenbok is aangekomen conjunct de Zon!

In maart 1917 start Yogananda de Yogoda school: de progressieve Zon is dan op 10.10 Waterman gekomen, vierkant Uranus-radix.

Eind augustus 1920 vertrekt Yogananda naar Amerika: het progresieve MC staat dan op 25.49 Tweelingen sextiel de Maan en de progressieve Maan staat op 28.49 Leeuw: deze heeft dan 1 cyclus volbracht en staat conjunct de Ascendant van Yukteswar (volgens de hierboven gemaakte horoscoop).

Op 9 maart 1936 overlijdt Sri Yukteswar (om 19:00 uur pm)- Zon progressief van Yogananda staat dan anderhalfvierkant Saturnus, en Mars progressief staat op 4.17 Stier, conjunct de Noordknoop (Mars is heer 8). Venus op 10+ Waterman staat vierkant Uranus (de scheiding van een hartsverbinding aangevend).

In 1942 overlijdt Yogananda's vader: zijn progressieve Ascendant staat oppositie Jupiter in 8, en zijn progressieve Maan staat vlak bij de Neptunus/Pluto conjunctie in 10.

Tot slot: het is boeiend om de graadbetekenissen te zien die horen bij de in dit artikel gegeven horoscoop van Paramahansa Yogananda: zijn MC op bijna 3 graden Tweelingen: "De formalisering van gemeenschappelijke idealen door het toepassen van rede en orde op nieuw ontdekte aspecten van de natuur", en zijn Ascendant op bijna 4 graden Maagd: "Bruine en blanke kinderen spelen vrolijk met elkaar" - Vrij zijn van alle vormen, vooringenomenheid en eigenaardigheden van een bepaalde cultuur en omgeving waarin men is geboren en getogen, is een conditio sine qua non voor het bewustzijn dat zich waarlijk op Het Pad bevindt. Het ideaal van universele broederschap vormt de achtergrond van alle grote spirituele leringen, want deze zijn de takken van de Ene Boom, de Mens, in zijn goddelijke staat. ... Ieder menselijk wezen moet worden gezien, benaderd en met warmte tegemoet getreden als een "kind van God". (Dane Rudhyar, Astrologische Mandala).

"...........Keeping time is a necessity in a universe whose very existence depends on the relativities of time and space. .....The entire cosmos is one gigantic watch with myriad cogwheels of galaxies, stars and planets, sitting in space, measuring the passage of time with the motion of past, present and future. Just as the man-made watch is the product of human intelligence, so the vast universal watch is the handiwork of a higher Intelligence. We cannot doubt it. In spite of some things that are not to our liking here on earth, we cannot deny that there is a mathematical harmony in the universe."

Paramahamsa Yogananda, "Journey to Self-Realization, collected talks, vol III, SRF, page30.

Homepage van de Self-Realization Fellowship