Terug naar de eerste pagina
vervolg de rondleiding door de hele website
voor alle pagina's op deze site
Informatie over lezingen, workshops, cursussen en congressen
Informatie over de cursus/opleiding astrologie via email/internet
Informatie over consulten en andere horoscoopduidingen
Naar de "Beroemde" weekahead!
Kwartaalblad van het CHTA
Index van alle artikelen op deze site
Informatie over de CHTA uitgaven
online astrologische booekwinkel via bol.com
interessante en handige links voor astrologen
chta,org, min of meer de "groepssite" van de chta-club

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestelinformatie Cosmische Cycli van Wording

bestelinformatie Naar het Bewustzijn van het Ware Zelf/Alexander Ruperti

 


DE HUMANISTISCHE AANPAK VAN DE HUIZEN IN DE ASTROLOGIE

door ALEXANDER RUPERTI

Dit artikel is alleen leesbaar voor mensen die de astrologie al geruime tijd beoefenen. 

Lezing gegeven in September 1992 in London, geautoriseerde vertaling:  Tees Reitsma  ©: CHTA 2000

Het gaat hier niet om een uitvoerige bespreking van het probleem van de huizenverdeling. (Zie daarvoor deze pagina's)  Ik richt mij speciaal tot die astrologen onder jullie, die vinden dat er een behoefte aan huizensymboliek is in hun aanpak van de astrologie en die om deze reden en los van het systeem dat zij gebruiken, in staat zijn om ter zake dienend advies aan hun cliŽnten te geven.

Er bestaan verschillende astrologische manieren om een horoscoop uit te leggen zonder huizen die volkomen juist zijn, maar bij de humanistische benadering - die een mens probeert te helpen om meer volledig datgene te leven wat bij geboorte in potentie tot zijn beschikking staat - wordt de huizensymboliek hoofdzaak, omdat het de enige hemelse factor is die logisch met het individuele verbonden kan worden, doordat deze op de feitelijke rotatie van de aarde gebaseerd is.

De andere planeten nemen geen deel aan onze rotatie en als we daarom willen uitzoeken hoe we anders zijn dan andere menselijke wezens, dan moeten we de symboliek van de huizen op een veel dieper vlak gebruiken dan we in feite doen - omdat we nog steeds gehypnotiseerd worden door de zodiak, denkend dat er geen astrologie zou bestaan zonder de zodiak en dat de huizen slechts weerspiegelingen in de vorm van omstandigheden zijn van wat er daar buiten ergens gebeurt.

Het is dus belangrijk om ons te realiseren, dat de betekenissen die we in alle papyrussen en boeken door de eeuwen heen over astrologie vinden, niet het resultaat zijn van de een of andere goddelijke openbaring. Het is slechts het progressieve begrip van mensen,  zoals jij en ik, die in verschillende tijdperken in de geschiedenis van de menselijke ontwikkeling hun relatie tot de hemel op een andere manier hebben gezien.

Vanaf het eerste begin toen mensen voor het eerst de hemel zagen, moet dat gevoel van orde - iets dat niet verandert en er altijd is - een ervaring zijn geweest die heel moeilijk te begrijpen is voor ons. En zelfs als er veranderingen waren, zoals de cycli in het voorkomen van de Maan, dan hadden deze een cyclische periodiciteit. Dat is dan ook de reden waarom de verdeling van de hemel door onze voorouders de basis werd voor de huidige wetenschappelijke houding: proberen uit te vinden wat er waar en duurzaam en de moeite waard is in onze relatie tot het heelal.

Maar de manier waarop wij naar het heelal kijken is veranderd! Gedurende een lange tijd hebben mensen, omdat ze geen ikbewustzijn hadden zoals wij, slechts hun instincten gevolgd en hun levensenergieŽn op een biologisch vlak geleefd en zij probeerden alle werkelijkheid in het kader van die levensritmen te zien.

Alle oude vormen van yoga - die nu weer bij ons terug schijnen te zijn - zijn in feite gebaseerd op die periode van biologische activiteit, die men om de een of andere reden moest overwinnen om spiritueel te worden. Dus was het je niet toegestaan om normaal te eten, om seks te hebben, je moest op een bepaalde manier ademhalen en al je biologische activiteiten moesten op die manier een andere betekenis krijgen, omdat de werkelijkheid van de mens gezien werd in het kader van het fysieke organisme- en we zijn helaas nog steeds geneigd om zo te denken, ondanks het feit dat we andere menselijke eigenschappen hebben ontwikkeld, die er toen nog niet waren.

Ik denk dat een van de belangrijkste dingen in het aanvaarden van het heliocentrische gezichtspunt uit het feit voorkomt, dat we voor het eerst accepteren dat de Aarde waarop wij leven - in plaats van vlak en stilstaand, zoals het heelal in de oudheid werd gezien - een bol is, die om zijn as draait, en die met alle andere planeten om de Zon draait.

Die verandering van een statische naar een dynamische kijk op de Aarde en dus onszelf, maakt het voor ons noodzakelijk om ons niet langer een passieve pool te voelen voor invloeden van buiten af, van welke aard deze invloeden dan ook zijn, of zij occult of planetair zijn of wat dan ook.

Maar onze hele conditionering is er op gericht om ons nog steeds te laten denken dat we een passieve pool zijn, onderworpen aan kosmische wetten. Kortom, we zijn niet in staat om 'baas in eigen huis' te worden en dat is 1 van de grote nadelen van onze conditionering, die we - in deze 20ste eeuw en na Copernicus (= heliocentrisch wereldbeeld) - te boven zouden moeten komen.

Juist omdat de Aarde draait en wij dus ook, kunnen we ons op het universum richten en dat houdt de volledige betekenis in van waarom de geboortetijd en breedtegraad zo belangrijk zijn: omdat deze onze speciale oriŽntatie vaststellen in relatie tot het heelal en door die oriŽntatie, bepaalt het ook de soort individuele richting die voor ons mogelijk is in het universele, of collectieve.

Middeleeuwse astrologie - en ook veel van de huidige astrologie helaas - behandelt mensen niet als uniek geheel, als individu-in-ontwikkeling, maar als 1 van de vele exemplaren van het menselijke ras, die zich volgens de aspecten in hun horoscoop op een bepaalde manier zullen gedragen. We worden aan iets daar buiten onderworpen, in plaats van de realisatie dat de horoscoop helemaal niets vaststaands biedt!

Het laat slechts een hele serie van mogelijkheden zien, die uitgewerkt en uitgedrukt kunnen worden op vele verschillende vlakken en het is niet de hemel die dat vlak bepaalt: dezelfde horoscoop kan van een misdadiger of een heilige zijn!

Het is de mens zelf, jij en ik, die bepaalt hoe we deze menselijke energieŽn gaan gebruiken op een manier, die de gerichte uitdrukking mogelijk maakt van het hoogste dat latent in ieder van ons aanwezig is en dat is de werkelijke betekenis van astrologie!

Niet karakter analyse en het voorspellen van gebeurtenissen; dat kan allemaal wel erg prettig zijn, interessant of waar, maar het helpt ons niet om vollediger te leven. Het helpt ons niet om ons te realiseren welke factoren wij in het bijzonder zouden moeten ontwikkelen op dit moment in ons leven volgens het potentiŽle plan: de geboortehoroscoop.

De geboortehoroscoop is het begin van een compleet proces en dat hele proces is iets dat steeds doorgaat, waarbij de transits en progressies de ogenblikken aftasten waarop wij bewust moeten beslissen om ons op dit of dat deel van wat latent in ons aanwezig is, te richten. Om dit op een concrete manier te doen, hebben we de huizensymboliek nodig, want het is volgens de plaats van astrologische factoren in de huizen dat we weten waar onze aandacht geconcentreerd moet worden om resultaten te krijgen. Als je alleen de planeten in de tekens hebt, of de aspecten, dan is dat algemeen: planetair. Als je geen tijd en locatie van de geboorteplaats hebt, dan kan je je niet goed richten.

De huizen zijn veel belangrijker dan de meeste astrologen zich blijkbaar realiseren, wat betreft de rol die astrologie tegenwoordig voor mensen kan spelen. Als we bijv. spreken over het ons ergens op concentreren, wat is dan het symbool hiervoor? Welk symbool heb je in je fototoestel als je wilt beslissen of je de juiste afstand etc. hebt? Er is een klein kruisje in de lens! In astrologie concentreren we ons met het kruis van de meridiaan en de horizon. Dat is onze speciale manier van concentreren op het universele en daarom is het belangrijk om de geboortetijd te hebben, die dit kruis bepaalt.

Het is een kruis dat door concrete dingen wordt bepaald: jij en ik, levend op deze Aarde en kijkend naar de hemel. De huizen worden niet groter of kleiner volgens de breedtegraad: een huis bestaat uit 30 graden van de totale ruimte die ieder van om ons omgeeft, ondanks het feit dat we voor de poolstreken geen horoscoop kunnen tekenen. Je kunt op de Noordpool staan, maar hebt nog steeds het zenit recht boven je hoofd en je hebt een horizon, dus je kruis: je hebt de hele ruimte om je heen, verdeeld in 12 gelijke delen of huizen. Het probleem zit niet in de huizen, maar in de poging om de cirkel van huizen, die draaibeweging van de Aarde om haar as, met de tekens ofwel de baan van onze Aarde om de Zon te verbinden. Omdat deze twee bewegingen niet op hetzelfde vlak plaatsvinden, bestaat er een grote afwijking zodat je bij de polen in plaats van een dag en nacht van 24 uur, een dag en nacht van 6 maanden krijgt.

Maar je mag nooit voor een ogenblik vergeten, als je je ervan bewust bent dat astrologie niet alleen de zodiak betekent, dat je huizen altijd om je heen zijn, waar je ook bent. Ons probleem is alleen maar hoe we dit berekenen met de mens in het midden van de horoscoop. Het midden van de horoscoop is niet het midden van de aarde: het is jij of ik, en we meten die ruimte om ons heen. De grootte van een huis is dus meer of minder dan 30 graden van de zodiak cirkel, maar op zijn eigen vlak, als ruimte om jou heen, is het exact 30 graden.

Een huis heeft een eigen betekenis, niet slechts een afgeleide betekenis van de zodiak zoals te veel astrologen denken. Je zou zelfs een manier van uitleg van de horoscoop kunnen nemen zonder enige tekens: gebruik de tekens alleen om te weten in welk huis de planeten staan en leg de horoscoop uit op basis van de huispositie en aspecten, zonder de tekens te gebruiken. Je zou dan veel persoonlijker zijn in wat je zegt als je de diepere psychologische betekenissen van de huizen kent, gezien als een proces van individuele ontwikkeling.

Dat is het werk dat Rudhyar lang geleden voor ons deed, maar bijna niemand schijnt het interessant te vinden om te gebruiken en te zien of het werkt. Ervaring is de beste leermeester met astrologie en de ideeŽn van Rudhyar - ik heb er meer dan 50 jaar mee gewerkt op allerlei manieren, incl. medisch, en het heeft mij inzichten geschonken die de andere astrologen nooit hebben kunnen bieden. Het heeft mij altijd verbaasd hoe weinig mensen zich het belang schijnen te realiseren van wat Rudhyar ons hier gegeven heeft met zijn uitleg van de huizen als psychologische waarden op minstens drie vlakken.

Alle astrologische factoren kunnen op verschillende vlakken worden uitgelegd volgens de capaciteit van het bewustzijn van de mens. Het is duidelijk dat we theoretisch allemaal de betekenis van de 12 huizen tegelijk op ieder willekeurig moment zouden kunnen ervaren, maar in de praktijk zijn er door het verschil in leeftijd bepaalde ervaringen waar we te jong of te oud voor zijn om ten volle te beleven.

Daarom wordt wat in essentie een ruimte-factor is, een cyclus in tijd. Er is tijd voor nodig om het ene na het andere te ontwikkelen in plaats van te proberen om alles ineens te ervaren. Je kunt tijd niet van ruimte scheiden in ons huidige begrip van het universum: beiden zijn waar en elk voegt iets anders aan ons begrip van het geheel toe, dus moet je de huizen vanuit twee gezichtspunten zien.

De oude traditionele manier was gebaseerd op de ruimtelijke en geometrische verdeling van de cyclus, de cirkel, maar de huizen bestaan ook als een 24-urig proces, waarin iedere cusp 2 uur later de Ascendant wordt in relatie tot het moment van geboorte, dus ieder huis vertegenwoordigt twee uur in tijd. Dit vormde natuurlijk de grondslag van het oude primaire directies systeem, dat op de structuur van een huis was gebaseerd. Het enige probleem met primaire directies is dat 4 minuten van tijd gelijk zijn aan een levensjaar, dus als je geboortetijd niet heel exact is, dan zit je er behoorlijk naast met wat je probeert te beslissen als nodig zijnde op dit moment.

Ik zou er dus op willen wijzen dat de huizen als psychologische factoren gezien moeten worden - ze vormen niet de omstandigheden waarin we ons bevinden, maar de manier waarop ieder mens in zijn geval op deze omstandigheden reageert en die manier van reageren hangt van zijn graad van ontwikkeling af, van zijn bewustzijn.

We maken hierbij geen enkel onderscheid tussen hoger of lager op een kleinerende manier; we willen alleen de toestand bepalen, zodat mensen daar aan het werk kunnen waar ze geschikt voor zijn, waar hun aandacht op gericht is, ons realiserend dat het mogelijk is om vanaf dit beginpunt om te keren op de spiraal en dezelfde soort omstandigheden vanuit een ander gezichtspunt en op een andere manier met een andere kwaliteit van 'zijn' te ervaren. Die mogelijkheid is voor ons allemaal hetzelfde volgens onze leeftijd.

Het verschil in reageren op het menselijk bestaan volgens iemands leeftijd is een factor die astrologen gewoonlijk niet noodzakelijkerwijs in overweging nemen. Als je Mars vierkant Saturnus hebt dan denken zij dat het hetzelfde is als je volwassen bent, een teenager of een oude man: het is gewoon Mars vierkant Saturnus. Maar wat Mars betekent en wat Saturnus betekent is totaal anders als je jong of oud bent.

Er is een heel scala van verschillen in uitleg die nodig zijn, als je je eenmaal realiseert dat alles in het leven cyclisch is en dat iedere fase van de cyclus een bijzondere betekenis heeft, die je in staat stelt om een betekenis te hechten aan wat er ook in het leven gebeurt. Er bestaat een heel register van andere interpretaties die nodig zijn.

Dit komt voort uit het feit dat zodra je je eenmaal realiseert dat alles in het leven cyclisch is en dat iedere fase van een cyclus een bijzondere betekenis heeft, het je in staat stelt om in te zien dat alles wat er in je leven gebeurt zin heeft, omdat de fasen van al die cycli in je geboortehoroscoop deze betekenis bepalen. Dit opent mogelijkheden van uitleg die op de gewone manier volkomen onbekend zijn.

Er wordt veel over psychologische astrologie gepraat, maar in plaats van astrologie te zien als een symbolisch systeem met dezelfde functie als wiskunde voor de wetenschapper: een abstracte manier om wat je bestudeert op een rijtje te zetten, proberen we onze astrologie te beperken tot de verschillende psychologische systemen.

We denken dat de psychologie betekenis aan de astrologie gaat geven, terwijl vanuit mijn visie de astrologie een diepere betekenis aan ieder systeem van de psychologie kan schenken, of dit nu Jung, Freud, of wie dan ook is. Omdat de astrologie die universele basis heeft kan je dingen plaatsen en zien wat er aan de verschillende psychologische systemen ontbreekt!

Wat is dus het meest belangrijke als je psychologisch georiŽnteerd bent in de soort astrologie die je gebruikt? Dat is om je te realiseren, dat de manier waarop de horoscoop op papier wordt gezet ook belangrijk is, omdat het de manier laat zien waarop je geest werkt. Toen ik in de eerste helft van deze eeuw met astrologie begon, werden de huizen op papier gezet met een soort symbool van de Aarde in het midden, wat een grote fout was. Maar in ieder geval had je huizen van gelijke grootte, je schreef alleen de graad van de tekens op de cuspen, maar je had dat kruis van 90 graden tussen de meridiaan en de horizon.

Ik weet dat het MC geen hoek van 90 graden met de horizon maakt, maar in de symboliek van de astrologie moet het de lijn van de zwaartekracht voorstellen, het zenit, dat onze meridiaan psychologisch is. Je moet dus een kruis hebben
dat een kruis blijft, terwijl je nu - omdat mensen geen aspecten meer schijnen te kunnen berekenen - de zodiak op papier zet en de meridiaan overal kan staan volgens je horizon. Je verliest op die manier de essentie dat je focus op iets hier gericht is, de Aarde: je leven op deze Aarde is het beginpunt. Niet een abstracte zodiak, waarvan je denkt dat die ergens boven aan de hemel staat en waaraan de huizen zich moeten aanpassen. Het is precies andersom! anders ga je je al gauw onderwerpen aan dingen buiten jezelf, zelfs onbewust.


Het hele idee van individualisatie is om niet langer een zgn gedeeltelijk mens te zijn, een mens die slechts een weerspiegeling is van alle waardestelsels in zijn samenleving die hem sinds de geboorte opgelegd zijn door familie, school, etc. en die we tot onze dood toe gebruiken als een soort maatstaf om mensen en dingen te beoordelen, denkend dat het de waarheid is.

We zeggen de hele dag: ik, ik, ik, maar zijn in werkelijkheid helemaal geen 'ik'. We zijn slechts uitdrukkingen van iets collectiefs en dat collectieve is anders als je een Brit, of Duitser, of Fransman, of wat dan ook bent. Dat is de werkelijke betekenis van wat Jung het 'ego' noemde, dat ons sociale 'ik' is. Het is hoe datgene, waarvan we voelen dat het onszelf is, besloten heeft om zich op zo'n manier aan te passen dat we ons op ons gemak voelen in de samenleving: het is gebaseerd op sociale waarden.

Het ware individu heeft zich van dat alles bevrijd! Hij realiseert zich dat hij een functie heeft als individu om iets te introduceren, dat niet bestond voordat hij op de wereld kwam. Ieder van ons heeft die mogelijkheid! We kunnen allemaal iets aan het menselijk bewustzijn toevoegen dat niet bestond voordat wij op Aarde kwamen en dat niemand anders op dezelfde manier kan doen als wijzelf. Wij leggen niet voldoende de nadruk op het enorme potentieel voor iets creatiefs in ieder van ons.

We moeten ons realiseren dat we in potentie individuen zijn, ondeelbaar, uit een stuk gemaakt, niet dan dit dan dat volgens allerlei verlangens, maar een bewustzijn dat de aandacht daar concentreert waar het volgens de fasen van zijn cyclische ontwikkeling het beste is. Dat is bewust leven en dat is het zeldzame waar de astrologie je mee kan helpen. Het is het enige systeem dat je in staat stelt om een individu te zijn: als je yoga doet, religies volgt, moet iedereen hetzelfde op hetzelfde moment doen - het is nog pre-individueel en stelt je in staat om een individu te gaan worden.

Daarom hebben we werk te doen dat heel erg nodig is volgens de behoeften van de mensheid van vandaag, dat niemand anders op dezelfde manier als een astroloog kan doen. Maar hij kan dit niet doen als het alleen een intellectueel proces is - hij moet volkomen doordrongen zijn van het feit dat wij bijzondere uitdrukkingen zijn van het universele, dat we een uitdrukking zijn van de huidige behoefte van de mensheid, omdat wij nu hier zijn. Wij bezitten de kwaliteiten die de mensheid nodig heeft om alle verschrikkelijke crises van deze tijd te kunnen hanteren, anders zouden we hier nu niet zijn en zouden er andere mensen in onze plaats bestaan.

Wij realiseren ons onze verantwoordelijkheid niet en dat het leven niet alleen maar een spelletje is, geen kwestie van geld verdienen, belangrijk worden, naar de een of andere top klimmen. Het gaat om het geven van iets waar de mensheid behoefte aan heeft en ieder van ons kan dat doen. De taak van een astroloog was oorspronkelijk om mensen daarbij te helpen, dat waren er toen maar weinigen en zij waren uitverkoren. Maar tegenwoordig, dankzij onze ontwikkeling, dankzij de kracht die de komst van Christus op aarde aan de mensheid gaf, is het nu voor ieder van ons mogelijk om een individu te worden die zijn taak vanuit menselijk oogpunt vervult. Er zou niet zoveel over transpersoonlijk gesproken worden als dit niet de volgende stap voor ons zou zijn!

Transpersoonlijk wordt slecht uitgelegd, omdat we nog steeds een ego zijn in plaats van een individu. Het heeft niets te maken met wat er boven de persoon is: transpersoonlijk worden betekent dat je je menselijke kwaliteiten als een waar individu zodanig hebt ontwikkeld, dat je een bewuste uitdrukking kunt zijn van datgene wat meer dan persoonlijk is, het komt door je heen, trans-persoonlijk. Je bent geen medium, maar een tussenpersoon, een bewust tussenpersoon voor een hogere vorm van bewustzijn, waar je door je individuele ontwikkeling contact mee hebt kunnen maken. En omdat dit transpersoonlijke vlak in 't vooruitzicht ligt voor ieder individu, kunnen we onszelf nu psychologisch op een meer harmonische manier ontwikkelen dan in het verleden.

We spreken over de humanistische aanpak van de huizen omdat het voor ons de mens is waar het om gaat en de horoscoop en alle astrologie wordt gebruikt vanuit het oogpunt van menselijke behoeften. Niet om wat dan ook op welke manier dan ook op te leggen, maar om die persoon bewust te maken van de energieŽn die hem motiveren en het mogelijk te maken om deze meer bewust en creatief te gebruiken over de jaren, de cycli in de horoscoop volgend die je vertellen hoe je dit kunt doen, waar je je als een eerste stap op moet concentreren en wat de tweede stap is. Dit is voor ieder mens anders volgens het moment waarop je besluit je leven voortaan in eigen hand te nemen. Maar er is niets op aarde gelijk aan de astrologie om je te helpen bij individualisering, wat we het spirituele leven noemen.

Omdat het ware spirituele leven in de toekomst ligt, is wat we gewoonlijk spiritueel noemen: pre-spiritueel. Een leven is alleen spiritueel als je een werktuig van de geest bent, als je transpersoonlijk bent, maar niet eerder: je bereidt je erop voor. Als mensen zich dit zouden realiseren dan zou er minder over spirituele krachten etc. gepraat worden, dat heeft niets met spiritueel te maken. Alles hangt van de kwaliteit van 'Zijn" 'af die door jou heen straalt, wat je ook aan het doen bent en waar je dit ook doet. Alles kan spiritueel zijn - je geestesgesteldheid kan zelfs het afwassen een heel creatieve ervaring maken, als je dat wilt.

In de praktijk zijn de meeste van ons dus gedeeltelijke mensen, of een ego, op weg om een individu worden. De Ascendant laat je dus het soort ego zien dat je hebt totdat je je individualiseert, hetgeen betekent dat een bepaalde kwaliteit van 'zijn' zich door jou heen manifesteert en dat is meestal als je in de derde Saturnus-cyclus van je leven komt en niet daarvoor, behalve als je een bijzonder creatief mens bent. Maar voor de meeste mensen die op consult komen, kun je aannemen dat dit voor later in het leven geldt en niet als je 20, of 30, of zelfs 40 bent.

Werkelijk bewustzijn is het resultaat van het mengen van wat je denkt dat je als ego bent als je 'ik' zegt en de soort ervaringen die je in je relaties met andere mensen hebt gehad, al dan niet intiem, met speciale mensen of groepen, in het 7de huis. Het is geen vast gegeven, maar iets dat zich door je hele leven heen ontwikkelt en je moet er aan werken.

De kwaliteiten van de tekens die je op de hoeken hebt zijn geen vaste gegevens bij geboorte. De neiging is er wel, maar er zijn vele variaties voor ieder teken mogelijk en er zijn zgn negatieve uitdrukkingen mogelijk in plaats van de positieve. Dan zijn er ook nog de betekenissen waar bijv. Rudhyar over spreekt in zijn boek: "An Astrological Triptych - Gifts of the Spirit" die ver voorbij de traditonele uitleg van de twaalf tekens gaan en dat zijn de kwaliteiten van 'zijn' die langzamerhand ontwikkeld moeten worden.

De kwaliteit van ieder teken als het op een hoek staat, is iets dat natuurlijker voor ons is dan de kwaliteiten van de andere tekens. Die mogelijkheid tot bewustwording vinden we aan de horizon en als dit plaatsvindt op deze Aarde, dan wordt het een concreet feit in het 4de en 10de huis, omdat het kruis op alle 4 gebaseerd is.

De droom die je dus over jezelf hebt, de ideale jij die je graag wilt zijn, wat de Ascendant is en een vaag idee kan blijven gedurende je hele leven, is iets heel anders dan de concrete jij, die andere mensen ontmoeten en die door de symboliek van het 4de huis wordt getoond. Dat is wat je van je mogelijkheden hebt gemaakt op ieder moment.

Maar je kunt je leven lang in diepte groeien in je 4de huis, omdat er een diepere betekenis bestaat van die zekerheid die iedereen zoekt, en die gewoonlijk toegeschreven wordt aan 4de huis waarden die met de nationale cultuur en bepaald familie bezit etc. te maken hebben omdat we op de oppervlakte van de Aarde leven.

Als we onze ruggengraat naar beneden zouden verlengen, dan zouden we elkaar in het midden van de Aarde ontmoeten: onze 'gezamenlijke mensheid' is geen ideaal of abstractie! het is iets dat we vergeten hebben, het is de fundamentele basisenergie die ons in staat stelt om een individu te zijn en we zijn geen individu in de volle zin van het woord, omdat we onze gezamenlijke afkomst vergeten hebben.

We zijn aan al onze etiketten gehecht die ons anders maken dan onze buren, maar de essentiŽle factoren die we gemeen hebben, die menselijk zijn en die het enige vormen wat een betekenis aan onze verschillen geeft, die geven we een negatieve betekenis, of vergeten wij. Daarom is het zo moeilijk om enig idee van de mensheid als geheel te hebben, om Europa te verenigen: we kunnen niet vergeten dat we Britten en Duitsers en Fransen en Zwitsers, etc. zijn, dat is belangrijker dan Europeaan te zijn.

En het is belangrijker dan mens te zijn, dat is ons zwakke punt en daar gaat de astrologie over: om te proberen ons te laten realiseren waar onze werkelijkheidsbasis ligt, omdat je nooit een werkelijk individu kunt zijn totdat je je realiseert dat je deel uitmaakt van de mensheid. Dan wordt je een speciale tak van die wortel, iets nieuws, maar het is een menselijk element dat nodig is voor de ontwikkeling van de mensheid, en de mensheid ontwikkelt zich door datgene wat wij als afzonderlijke mensen zijn.

Als we dus geen gezamenlijke fundering in het 4de huis hebben, dan is er ook geen aansporing om samen voor een gemeenschappelijke toekomst te werken, en dat is nu ons probleem. We moeten alles vanuit een planetair gezichtspunt bekijken, we maken deel uit van de mensheid als geheel, hetgeen een uitdrukking is van de Aarde en we komen niet ergens anders voor slechts 60/70 jaar vandaan en gaan dan weer ergens anders naartoe, zoals men dacht.

Wij zijn verantwoordelijk voor wat er op onze planeet gebeurt en als we deze vernietigen dan is het onze fout. We hoeven dat niet te doen. Maar ik denk niet dat ons dit wordt toegestaan, omdat de Aarde deel uitmaakt van een groter systeem, een groter geheel. We hebben een rol te vervullen, zelfs als we niet weten wat die rol is omdat we teveel in ons kleine leven geÔnteresseerd zijn en niet in wat we op een grotere schaal zouden moeten doen. Maar ik denk dat er iets zal gebeuren, waardoor we gedwongen worden te stoppen met al die stomme dingen die onze Aarde zouden vernietigen, gewoon omdat de plaats van de Aarde belangrijk is in het gebeuren op het niveau van het zonnestelsel.

Alle grotere waarden waar het individu zich mee verenigt worden gesymboliseerd door het 10de huis. Het 10de huis laat zien wat je bent geworden volgens de manier waarop je probeert jezelf in het grotere geheel van de samenleving of de mensheid in te passen. En als je dat niet goed hebt gedaan, dan zullen er negatieve kanten aan zijn. Maar wat daar gebeurt is dat de samenleving als groter geheel bepaalt of je de moeite waard bent. Je kunt een nuttige plaats in de samenleving, in het grotere geheel, bekleden; je wordt in het 10de huis ingewijd als je op een positieve manier van het 1ste tot het 10de huis werkt.

En voor die werkelijk spirituele wezens is dit het contact met wat Rudhyar het "pleroma" noemt, of wat in meer filosofische termen de "Witte Loge", de hiŽrarchie, etc. is. Dit zijn mensen zoals jij en ik die door de hele omvang van de aardse ervaringen heen zijn gegaan, maar het zijn mensen van de Aarde zoals wij. We zijn deel van een geheel en zij proberen ons te helpen om te komen waar zij zijn, en daar gaat het leven over en de horoscoop kan gebruikt worden om ieder van ons te helpen om dit te doen.

Er zijn dus ontelbaar vele mogelijkheden in dit prachtige onderwerp astrologie. Het betekent niet dat wat andere mensen doen niets waard is, het is goed voor hen die niet klaar zijn en geen andere interesse hebben. Maar er zijn veel meer mensen dan je denkt, die iets anders zoeken dan wat de moderne samenleving biedt als van betekenis in het leven. En het zou de taak van een astroloog horen te zijn om hen een antwoord te bieden op hun zoektocht.

Aangezien we op verschillende vlakken kunnen leven, kun je de astrologie ook op verschillende vlakken toepassen, maar dat kun je niet verstandelijk doen: je moet zelf op die weg ZIJN. Je kunt niet over transpersoonlijke ervaringen spreken tegen iemand als je die zelf niet hebt gehad. Maar helaas doen mensen dat maar al te vaak in onze westerse samenleving, omdat zij intellectuele kennis aanzien voor psychologische ervaring. Die twee moeten verenigd worden. We kunnen dat doen. En met alle literatuur die nu tot onze beschikking staat zoals van Rudhyar, zijn er vele ideeŽn die je op weg kunnen helpen, mocht je dit de moeite waard vinden. Ik kan dat alleen maar hopen en dat we elkaar op die weg zullen ontmoeten, omdat ik daar geweest ben en weet wat het is; ik vind het alleen jammer dat anderen zich niet realiseren hoe prachtig het is.

Individualiseer dus je ervaring door de huizen en gebruik het systeem waar je je mee in harmonie voelt. Er bestaat geen systeem dat juist is en alle andere zijn verkeerd. Als het individu enige betekenis heeft, dan hebben individuele variaties ook betekenis, dus als iemand Campanus beter vindt dan Placidus in zijn of haar ervaring, dan is dat goed voor hem of haar, maar laat die ander die gelijke huizen gebruikt ook doorgaan hiermee, omdat het voor hem werkt. Ik weet dat dit ketterij is voor de astrologie als 'wetenschap': er is maar 1 goede manier en de anderen zijn fout, maar dat is nog nooit zo geweest in het leven.

Nu is de wetenschap echter van haar voetstuk gevallen: ze hebben zich gerealiseerd dat het idee van een onpartijdige waarnemer een illusie is. Er is altijd een subjectief gezichtspunt; zelfs als je probeert objectief te zijn, dan is het een 'subject' dat objectief is en als een 'subject' heb je rechten, jouw manier om naar dingen te kijken en niemand kan zeggen dat het fout is: zo lang als het voor jou werkt, ga ermee door! Maar blijf klaar staan om het te laten vallen mocht iets anders ervoor in de plaats komen.

En hier komt de astrologie naar voren om je te vertellen, wanneer de tijd gekomen is om een oude manier van 'zijn' te laten vallen, omdat het je terughoudt van de volgende stap voorwaarts. Astrologie is een prachtige discipline, omdat het je vertelt wanneer je door moet lopen in plaats van stil te blijven staan en in cirkels rond te draaien.


ALEXANDER RUPERTI (1913-1998)
zette via R.A.H. (Reseau Astrologie Humaniste) te Parijs het werk van de belangrijkste vernieuwer in de astrologie van de 20e eeuw (Dane Rudhyar) onvermoeibaar voort, maar deed dat geheel op zijn eigen manier, zoals hij ook mij (die het CHTA in 1991 oprichtte) stimuleerde Rudhyar's gedachtegoed op mijn eigen manier te verwerken in mijn astrologisch materiaal. Hij bezocht Nederland twee keer, een keer tijdens het Astrokring congres februari 1989, waar de Saturnus/Neptunus conjunctie een rol speelde, en de tweede keer in juni 1996, bij het eerste internationale astrologiecongres in OIBIBIO. Hij autoriseerde Tees Reitsma zonder enige beperking uit zijn werk te vertalen en publiceren, die mij weer toestemming gaf het te publiceren. Van de hand van Alexander Ruperti verscheen een voortreffelijk boek over cycli: Cycles of Becoming (CRCS), in het Nederlands: "
Cosmische Cycli van Wording" (CHTA 2001) Het werk van Alexander Ruperti en het R.A.H. in Frankrijk wordt op dit moment voortgezet door zijn vrouw Marief Ruperti-Cavaignac. Op deze pagina kun je een aantal Tributes (Engelstalig) vinden aan Alexander Ruperti (van Jeff Jawer, Barbara Somerfield en ondergetekende).

Joyce Hoen, Center for Humanistic & Transpersonal Astrology, 23 maart 1999

 

Vervolg rondleiding door de site