Terug naar de eerste pagina
vervolg de rondleiding door de hele website
voor alle pagina's op deze site
Informatie over lezingen, workshops, cursussen en congressen
Informatie over de cursus/opleiding astrologie via email/internet
Informatie over consulten en andere horoscoopduidingen
Naar de "Beroemde" weekahead!
Kwartaalblad van het CHTA
Index van alle artikelen op deze site
Informatie over de CHTA uitgaven
online astrologische booekwinkel via bol.com
interessante en handige links voor astrologen
chta,org, min of meer de "groepssite" van de chta-club

 

 


EEN INTERNATIONALE HULDE AAN DE BRILJANTE

DANE RUDHYAR
1895-1995

- deel 2 (van 10) - RUDHYAR & HET ASTROLOGISCHE PAD, door Joyce Hoen

 

Op 6 Augustus 1988 opende ik in de vroege ochtend een boek van Rudhyar: "Astrological Insights into the Spiritual Life", las er ťťn zin uit en begreep, bij de gratie van God, opeens de hele inhoud van zijn werk. In ťťn luttele seconde begreep ik al zijn boeken, die ik nog nooit had gelezen en ook pas jaren later stuk voor stuk zou doorlezen. Begrijpen blijkt op dit vlak dan ook iets anders te zijn dan rationeel zin voor zin ontleden, toepassen in de praktijk van je eigen leven en tot een conclusie komen. Begrip van het werk van Rudhyar, zoals het mij overkwam, letterlijk "overkwam" en overspoelde, was een spirituele ervaring op zich. Het begrip leidde echter tegelijkertijd tot een diep inzicht in de astrologie zelf - een inzicht dat mij voor die tijd geheel en al ontbrak.

Ik heb mensen wel eens horen zeggen, dat Rudhyar ťťn van de weinigen was, die de astrologie werkelijk begreep. Ik ben het daar, nu op dit moment van mijn eigen ontwikkeling, helaas mee eens. Ik ben goed getraind in de West-Europese astrologie (Engeland, Duitsland en Nederland) met hier en daar een tikje occulte bijvoeding, maar ging tot voor 1988 volledig op in de Nederlandse mentaliteit, die zich over het algemeen beperkte tot een rationele beoefening van de astrologie.

Sinds Jeff Jawer's verschijning in 1988 - op het congres van "Astro-Kring" in Scheveningen op 13 Februari - is er wat dat betreft gelukkig wat veranderd, omdat Astrodrama - door hem geÔnitieerd - een grote vlucht heeft genomen, niet alleen in Nederland overigens. Astrodrama stoelt voor een groot deel op de oorspronkelijke inzichten van Rudhyar, al is dit vermoedelijk niet erg duidelijk voor de gemiddelde Nederlandse astrologie-beoefenaar. Astrodrama probeert een integratie aan te brengen tussen rationele en levende werkelijkheid, tussen verstand en werkelijk leven. Aan die graad van werkelijkheid ontbrak er tot 1988 wat in astrologieland.

Veel astrologen houden bij het plannen van hun activiteiten geen enkele rekening met de astrologische cycli, alleen met de dagelijkse kalender, die in de loop van de geschiedenis steeds verder verwijderd raakte van haar kosmische oorsprong: de verbinding tussen de Aarde en de hemellichamen. Daaruit blijkt al de graad van onwerkelijkheid, de graad van dode abstractie liever gezegd, die de astrologie voor deze astrologen vertegenwoordigt. In Nederland viert het onderzoek naar de astrologie nog steeds hoogtij: het onderzoek dat zich eigenlijk, als we eerlijk zijn, bezighoudt met de vraag of astrologie nu wel of niet kan, of astrologie nu wel of geen werkelijkheidswaarde heeft. De inzichten van Rudhyar gaan volkomen voorbij aan deze hypothetische problematiek, omdat deze inzichten de astrologie juist toepassen op de werkelijkheid van het leven en daardoor het leven zelf inzichtelijker, bewuster en begrijpbaar wordt. Ons innerlijk leven in de eerste plaats overigens.

Het is de astrologie van Rudhyar die de basis heeft gevormd voor de moderne astrologie, zoals die in Amerika in de afgelopen decennia ontwikkeld is en zoals die ook bij ons in Europa aan het binnenwaaien is. Alle grote Amerikaanse astrologen, die ook de Nederlandse astrologie beÔnvloed hebben door hun werk, zijn gevormd uit het zaad dat Rudhyar heeft gezaaid en vandaar ook dat het inzicht in cyclische patronen, maanfasen en symboliek in het algemeen, beter en levendiger begrepen wordt door deze cultuur dan door de onze, die in het verleden volkomen verstoken is gebleven van het gedachtegoed van Rudhyar.

Astrologen die in West-Europa de astrologie toegankelijk maakten, na de theosofische impulsen begin deze eeuw, deden dit voornamelijk op de fundamenten van het werk van Jung of Assagioli en zijn daardoor eerder als astrologische psychologie te beschouwen (Hamaker, Greene, Huber) in plaats van psychologische astrologie. Er was een tijd voor 1988 waarin ik dacht dat ik wist wat holisme was en dat ik dacht dat ik wist wat cycli waren, maar in werkelijkheid waren dit slechts rationele concepten, theorieŽn op een verstandelijk vlak en maakten ze geen enkel deel uit van mijn leven of van mijn begrip over wat het leven nu eigenlijk inhoudt. In die dagen - in een lang vervlogen geschiedenis voor mijn gevoel - was mijn mentale begrip van de wereld keurig verdeeld in alle verschillende hokjes (en dit lijkt wel wat op de beroemde Nederlandse "hokjesgeest").

Astrologie was een gereedschap dat mijn ideeŽn zelfs nog netter in hokjes opdeelde. Alles was keurig geordend en elke horoscoop was een prachtig plaatje van een enkel individu, zonder enige relatie tot, laten we zeggen, een individu die aan de andere kant van de wereld leefde. Om dit te verduidelijken roep ik de meteorologie te hulp: in de tijden voor 1988 was het voor mij waar, dat er op elk moment een planeet in een bepaald teken kon staan met bepaalde aspecten en dat dit weliswaar op zo'n moment wel waar was voor de hele wereld, maar we konden toch duidelijk waarnemen, dat als het hier in Nederland plensde van de regen, dat het in andere delen van de wereld niet regende. Dit bewees dat astrologische aspecten niet collectief geldig waren, maar altijd alleen in relatie tot een individuele horoscoop.

Het duurde tot ik Rudhyar begreep, dat ik opeens kon zien dat het in feite wel degelijk mogelijk is dat het over de hele wereld tegelijk regende, alleen moest ik voor zo'n begrip mijn ideeŽn over wat "regen" was een beetje uitbreiden en de oppositie van "regen", te weten: "niet-regen", meenemen als een gelijktijdig onderdeel van het geheel: van "regen/niet-regen". Dus 1988 was een "her-polarisatie" (een term van Rudhyar die afkomstig is uit zijn sublieme interpretatie van de Sabian symbolen) en dit woord deed me begrijpen wat er in feite in 1988 voor ons allemaal, bewust of onbewust, aan het gebeuren was. Een woord en inzicht ontstond in een heel astrologisch patroon, in dit geval het patroon van Uranus conjunct Saturnus. In het begin was er het Woord, nietwaar?

Vlak na 6 Augustus was het 8 Augustus en 8.8.'88 was een heel bijzondere dag: 100 jaar na de publicatie van "De Geheime Leer" van Blavatsky. In het Oosten (Japan en China) werden er op die dag collectief miljoenen huwelijken gesloten, omdat er in die landen nog een vaag besef was van de specifieke betekenis van zo'n datum; een besef dat in Nederland als lachwekkend werd afgedaan in de pers.

In wezen was deze datum een moment waarop de Hemel met de Aarde huwde en aan de binnenkant van ons bewustzijn hebben ook miljoenen westerlingen dit ervaren, maar niemand praatte er over, omdat iedereen dacht dat het een heel individuele ervaring was. De vorm waarin het ervaren werd was individueel en kon voor sommigen zelfs een sterven betekenen: een letterlijk weerzien tussen Aarde en Hemel, maar voor de meeste betekende deze tijd een enorme inspiratie, een "neerdalen van geestelijke kracht".

In ieder geval was het zo, dat Rudhyar's begrip van de astrologie op dat moment mijn geest binnendaalde. En zonder zijn hulp zou ik zeker net zo min iets begrepen hebben van wat er zich in die dagen voor de planeet Aarde voltrok. Het werd me duidelijk, dat Rudhyar's doel niet alleen de herformulering van de astrologie was, zoals die zich in Amerika heeft voltrokken, maar een nog veel dieper doel diende: het werd me duidelijk dat het belang van Rudhyar's werk voornamelijk daar ligt, waar niemand het aan de buitenkant verwacht, namelijk het dienen van die astrologen die zonder hulp en zonder "guru" een illuminatie-proces ondergaan zoals dit in het Oosten al eeuwenlang plaatsvindt onder duidelijke instructie van een guru.

Guru's zijn iets van het Oosten en voor ons in deze tijden niet erg van toepassing. Toch hebben mensen hulp nodig als ze in een werkelijk transformatieproces terechtkomen, een proces waar niemand in je omgeving iets van begrijpt en jij zelf niet meer op dezelfde manier aan je omgeving relateert.

Als je dan toevallig een astroloog bent en getraind in de symboliek van de astrologie, dan is dat je Pad naar de illuminatie geweest en dan wordt het tijd Rudhyar te gaan lezen. Het geschreven werk van Rudhyar is in feite bedoeld als een onpersoonlijke (of transpersoonlijke) instructie voor hen die het Pad gaan langs de weg van de astrologische symboliek. Een pad waar illuminatie en waanzin soms nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn. En in het verschaffen van deze sublieme hulp, die slechts door een enkeling gegeven kan worden en ook slechts weinigen nodig schijnen te hebben, ligt nu de ware betekenis van Rudhyar's werk.

Ik geloof niet, dat een leven meer waarde kan hebben dan dit Bodhisattva ideaal beschrijft.

Rudhyar zal daardoor tegelijkertijd nooit geheel door astrologen begrepen worden voordat deze astrologen het punt, vanwaar er geen weg terug is, bereikt hebben in hun geest en opeens hulp nodig hebben, waar ze nooit verwacht hadden dit nog eens nodig te zullen hebben. Het feit dat slechts een enkeling bij de kroning van zijn bestaan op Aarde daadwerkelijk van Rudhyar's inzichten kan profiteren, zou inhouden dat het daarom eigenlijk ook niet nodig is om Rudhyar's werk verder te publiceren - een 100-tal boeken zijn dan wellicht voldoende.

Om er echter voor te zorgen, dat de her en der verspreide enkelingen ook daadwerkelijk van de hulp worden voorzien die ze nodig hebben, heeft de kosmos toegestaan dat de inzichten van Rudhyar tegelijkertijd ook de inspirerende motor achter een nieuwe astrologie werd, zodat niet alleen een enkeling maar ook de meerderheid kan profiteren van het Licht, dat in oorsprong uit ťťn bron komt en afdaalt naar steeds grotere en wijdere kringen van bewustzijn, totdat het nog slechts flauwtjes weerspiegelt in de grootste cirkel van het alledaagse bestaan.

Het Pad van de astrologie is een heilig pad. Dit besef is grotendeels verloren gegaan in een wereld waar statistiek en fysieke waarneming de cultuur bepalen. De Uranus/Neptunus-conjunctie van 1993 zal deze materiele dictatuur veranderen in precies het tegenovergestelde, omdat de cyclus van de materiele dictatuur tot een hoogtepunt is gekomen en van daaruit vanzelf omdraait. De astrologie zal langzaam maar zeker zijn rechtmatige erfenis weer gaan opeisen en deze erfenis is spiritueel.

Deze heeft niets te maken met astrologische commerciŽle hulpverleningspraktijken of zelfhulpboeken voor psychologisch inzicht in wat slechts onze conditioneringspatronen zijn. De astrologische erfenis is bedoeld om een pad te bewandelen dat juist voorbij die conditionering gaat en het Zelf en de kosmische relatie ontdekt en realiseert en Rudhyar is de grote figuur geweest, die zich dit aan het einde van de vorige cyclus realiseerde en de wereld zijn inzicht in cycli gaf en een nieuw referentiekader voor de astrologie, in het volle bewustzijn dat de jaren 1988 - 1993 het keerpunt zouden vormen waaruit een nieuwe astrologie zou opstaan.

Elke wederopstanding komt voort uit het zaad, de extractie van de vorige cyclus en voor wat de astrologie betreft, was Rudhyar degene die de kosmische bedoeling begreep en dit zaad rijkelijk verdeelde over de Westerse wereld met inbegrip van veel Oosterse wijsheid.

De Uranus/Neptunus conjunctie van 1993 is een symbool voor een transfysiek huwelijk: een huwelijk tussen het hogere weten in ons (Uranus) en het hogere intuÔtieve aanvoelen in ons (Neptunus) en zo'n samengaan van de bovenste lagen van onze hersenhelften zal veel illuminatie (met als schaduwzijde waanzin) teweegbrengen in deze jaren. Als dit een belletje doet rinkelen, weet dan dat Rudhyar zijn astrologisch materiaal vanuit een bewustzijn heeft geschreven waar Neptunus en Uranus continu met elkaar verbonden waren, terwijl tegelijkertijd Saturnus op een vlak functioneerde, waar deze planeet de verbinding tussen Uranus en Neptunus begrijpelijk voor ons kon maken.

Zo kon Rudhyar de astrologische grondprincipes transformeren naar een nieuwe betekenis, zoals die nog nooit eerder in de (geschreven) geschiedenis heeft bestaan!

Joyce Hoen -

Email: chta@astrologie.ws URL www.astrologie.ws

 

 

Vervolg rondleiding door de site