Terug naar de eerste pagina
vervolg de rondleiding door de hele website
voor alle pagina's op deze site
Informatie over lezingen, workshops, cursussen en congressen
Informatie over de cursus/opleiding astrologie via email/internet
Informatie over consulten en andere horoscoopduidingen
Naar de "Beroemde" weekahead!
Kwartaalblad van het CHTA
Index van alle artikelen op deze site
Informatie over de CHTA uitgaven
online astrologische booekwinkel via bol.com
interessante en handige links voor astrologen
chta,org, min of meer de "groepssite" van de chta-club

 

 


EEN INTERNATIONALE HULDE AAN DE BRILJANTE

DANE RUDHYAR
1895-1995

- deel 10 (van 10) - EPILOOG,  door Tees N. Tj. F. Reitsma

 

De "oneindige en onbegrensde mogelijkheden van het bestaan en de aanwezigheid van EEN", eigen aan ieder mens, werd duidelijk in de man Dane Rudhyar gemanifesteerd, zoals blijkt uit de verschillende aspecten van zijn hele wezen, die door de schrijvers van dit boekje worden benadrukt. De visie van de mysticus drong door alle manifestaties van materie heen, terwijl de kunstenaar bleef worstelen om de materie naar het beeld van zijn visie vorm te geven. Zijn onmetelijke, ge´nspireerde creativiteit en verlichte visie maakten hem een waar "werktuig voor de kosmische kracht die in het binnenste van de Aarde vibreert en in het hart van ieder menselijk wezen"!

In de menselijke zoektocht naar orde en betekenis in ons leven, wees Rudhyar de weg om onze individuele chaos te transformeren naar universele kosmos en hoe ons geboortepotentieel creatief te verwezenlijken op het hoogste vlak dat we kunnen waarnemen. Zijn "Astrologische Mandala" laat zien hoe astrologie een universele symbolische taal is, door de cyclus van 360 symbolische transformatiefasen als een I Tjing van deze tijd te gebruiken. Zijn astrologie geeft betekenis aan onze persoonlijke en relatie problemen en beantwoordt ons verlangen naar innerlijke zekerheid met de realisatie van onze plaats en functie in de universele orde.

Het laat ons zien hoe alles in het leven vol betekenis is: de correlatie tussen onze wetenschappelijke ontdekkingen in micro- en macrokosmos, het heelal, de mensheid en onszelf, tussen binnen en buiten, boven en beneden, alles samengevat in dezelfde symbolische taal van de astrologie.

Rudhyar was echter op nog een andere manier een voorbeeld voor ons allemaal: hij bleef een onbedwingbare bron van inspiratie, ondanks alle problemen die hij gedurende zijn leven op vele manieren en in vele vormen ontmoette. Astrologisch zouden we kunnen zeggen, dat hij niet alleen voorbij de Saturnale beperkingen ging op vele manieren, die bij het leven op onze planeet Aarde horen, maar tegelijkertijd hun waarde begreep, zodat hij de weg er doorheen kon vinden en de diepte van betekenis in zijn werk kon aanbrengen, die nodig is om alle mensen te bereiken.

Rudhyar's werk zal altijd op een groot aantal vlakken worden begrepen, maar hetzelfde geldt voor alle universele waarheid: het is bedoeld om op vele vlakken van toepassing te zijn en naarmate wij groeien zullen wij nieuwe betekenis in zijn werk ontdekken. Universele waarheid is absoluut - wij zijn degenen die in begrip moeten groeien door levenservaring hier op Aarde, met tegenstellingen en relativiteit, in een wereld die door tijd en ruimte wordt bepaald.

Moge zijn werk velen inspireren

om "The Fullness of Human Experience" binnen te gaan!

 

Tees Reitsma

(was: Stichting "Astro-Kring", Den Haag)

 

ODES TO JOY

 

Oh, that there would be the joy

of crystalline laughter

in my eyes

to give you to drink

in the cup of our love!

 

Oh, that I would be buoyant

with lightness of laughter

on my lips

to raise your heavy heart

from the depths of man's pain!

 

Oh, that I would transfigure

with the light of laughter

around me

the shadows of your need

in certitude of overcoming!

Oh, that there would be joy

of crystalline laughter

in my eyes

to give you to drink

from the heart of my love!

 

Joy!

Oh, to sense it pulsing

in the hollow of our clasped hands!

Oh, to feel it throbbing

in the quiver of our mixed breaths!

Oh, to be it dancing,

to be it echoing

through the myriad chambers

of our vaulted spirits....

our joy,

the whole world's joy,

God's joy,

the incomprehensible, the total, the absolute!

Oh, to be one with the joy

in all dis-enthralled hearts!

Oh, to be one with the joy

of infinite center, endless circumference,

and to hold it,

to press it, softly, till it almost cries

of unbearable ecstasy

the joy

the immense joy of the Divine Heart!

 

Dane Rudhyar - 1952

 

 

Vervolg rondleiding door de site