Terug naar de eerste pagina
vervolg de rondleiding door de hele website
voor alle pagina's op deze site
Informatie over lezingen, workshops, cursussen en congressen
Informatie over de cursus/opleiding astrologie via email/internet
Informatie over consulten en andere horoscoopduidingen
Naar de "Beroemde" weekahead!
Kwartaalblad van het CHTA
Index van alle artikelen op deze site
Informatie over de CHTA uitgaven
online astrologische booekwinkel via bol.com
interessante en handige links voor astrologen
chta,org, min of meer de "groepssite" van de chta-club


        -Sandra-

 


DE ONTWIKKELINGSFASEN VAN EEN KIND

 

-door Sandra van Loveren - dipCHTA - 

Geboorte

De maan: tot het derde jaar zijn kinderen volkomen één met de verzorger, afhankelijk en willen verzorgd, vertroeteld en zich geborgen voelen. Het kind waant zich één met de verzorger.

3,5 jaar [eerste halfvierkant saturnus]

Op deze leeftijd is een kind in staat werkelijk te begrijpen dat er zoiets bestaat als "IK" Ik ben ik en niet jij. De eerste bewustwordingfase is begonnen.De 'waarom' fase deel 1.

6, jaar [jupiter opp jupiter]

Het zelfvertrouwen is groot, maar afhankelijk van de projectie van de buitenwereld.

7 jaar [eerste saturnus vierkant saturnus]

Het kind is nu bezig met de eerste confrontaties, op school met andere kinderen en ook tegenover de autoriteiten. Het kind daagt uit om de grenzen te gaan verkennen. Tot waar kan ik gaan, als ik dit doe wat gebeurt er vervolgens. Het is zich bewust dat het een eigen inbreng heeft en maakt er gebruik van ook. Dit is een leeftijd om juist te handelen als ouder. Want juist hetgeen waar het kind onzeker over is zal het uit gaan testen. En dit maakt of breekt het zelfvertrouwen van een kind.

10,5 jaar [ saturnus t anderhalfvierkant saturnus]

Het kind is nu bezig om bewust de wereld om zich heen in zich op te nemen, de waarom fase deel 2 noem ik deze.

11,8 jaar [ jupiter t conjunct jupiter]

Wereldwijs, dat is het kenmerk, ze denken dat ze nu alles weten, en in zekere zin is dat waar. De eerste cyclus van jupiter is nu voltooid.Het is ook de tijd dat kinderen de basisschool gaan verlaten, en naar de grote school gaan. Hun horizon verbreden dmv studie, een enkeling al door reizen. Vriendschappen gesloten met deze leeftijd blijven meestal, ze zorgen voor geluk en succes bij elkaar en dat is te leuk om niet door te zetten.

14 jaar [saturnus t oppositie saturnus progressieve maan oppositie radix maan]

De testleeftijd, wat zijn mijn grenzen, niet in huis maar van de buitenwereld. Men is op deze leeftijd onderhevig aan angstgevoelens en heeft meer ondersteuning nodig dan ze zullen willen toegeven. Op de vlucht slaan voor verantwoordelijkheden hoort erbij al is het niet de bedoeling. Probeer dan het kind verantwoordelijkheden op te leggen wat het aankan, en door de vingers te kijken als het echt niet gaat. Dit is weer een leeftijd die cruciaal is.

7 jaren ervoor was de eerste test, nu is de tijd van culminatie, laat maar zien wat je geleerd hebt, het kind zal weer dezelfde dingen op het pad krijgen als destijds met 7 jaar. Tenzij dit al geheel in het kind was opgenomen, dan gaat het kind weer een stapje verder. Belangrijk is om in te zien als ouder is dat het kind, zijn vrijheid nodig heeft en ook verantwoordelijkheden, om zich als volwaardig mens te voelen, maar dat het wel nog steeds een kind is wat zelf ook verzorging nodig heeft, het is cruciaal beiden goed te verenigen. Onthoudt het kind nooit een knuffel als het de verantwoordelijkheden niet uitvoert, dit zou bv een afkeer van verantwoordelijkheden teweeg kunnen brengen ofwel het idee geven van ik krijg alleen liefde als ik dit of dat doe.

En de liefde van een ouder is tenslotte onvoorwaardelijk.

17/ 18jaar [saturnus t anderhalfvierkant saturnus, uranus sextiel uranus, jupiter oppositie jupiter]

Het kind is bezig om een volledig individu te worden, de aanzet is gelegd. Het wil niet meer alles delen met iedereen, en als het dat wel wil doen is dat de eigen keus. Ik vind dit en Ik vind dat, is nu aan de beurt, nog sterker dan eerst.

Ook is het tevens de fase dat de wil om te reizen zich aandient. Vooral alleen op reis gaan is een werkelijke verrijking is voor de ontwikkeling van het kind. Ofwel de keus maken waar de vakantie gevierd wordt doet veel voor het zelfvertrouwen van het kind. Al zullen ze nu geen kind genoemd meer willen worden.

Ze vinden zichzelf het belangrijkste op aarde, en dat mag ook wel het is tenslotte ook tijd om te laten zien wie je bent. Ze hebben veel vrijheid nodig, en als ze zelf al aangeven dat ze zo laat thuis zijn en ze houden zich aan de afspraak, is dat het teken dat ze verantwoordelijkheden aan kunnen. Maar men moet het ze niet opdringen, maar begrijpelijk maken, waarom men deze nemen moet.

Een regel uit de astrologie is dat, indien men de eigen verantwoordelijkheid voor de eigen daden niet neemt dan gaat een ander die nemen voor jou en ben je onderhevig aan de autoriteit van de ander.

Sowieso is iedereen tot de saturnusreturn op 29,5jaar onderhevig aan uiterlijke autoriteit, maar men kan deze beperken door te laten zien dat je het best zelf kan.

Dit kan helpen het begrijpelijk te maken.

21 jaar [ saturnus vierkant saturnus]

De derde test, men is nu officieel verantwoordelijk voor de eigen daden, de meeste zullen dan ook het huis verlaten om voor zichzelf te zorgen. Sommigen zelfs al voor een ander. Het ‘kind’ is nu in de laatste fase beland en gaat de confrontatie volledig aan met de buitenwereld, men wordt zich werkelijk bewust van de wereld en het in de wereld zijn en er en plaats in te veroveren. Ook neemt men studie zeer serieus, of men dient het in ieder geval serieus te nemen.

23 jaar [jupiter conjunct jupiter]

Men is vol zelfvertrouwen, vooral op het gebied waar jupiter in de geboortehoroscoop staat. Studies komen tot een eind, en sommigen gaan juist weer studeren. Horizonverbreding is hier het sleutelwoord. Ook reizen hoort hierbij ofwel de verdieping in andere culturen. Ze proberen nu al het geleerde in een kader te vatten. Het een plaats te geven in het geheel.

24,5 - 25 jaar [saturnus halfvierkant saturnus]

De laatste confrontatie met autoriteiten buiten jezelf om, was men het huis nog niet uit begint het nu werkelijk te kriebelen. Het loslaten van de afhankelijkheid van anderen is begonnen.

28 jaar[ progressieve maan conjunct radix maan]

De verzorgingscyclus begonnen bij de geboorte is afgelopen, men verzorgt zichzelf nu. Ook is men er nu emotioneel rijp voor om een ander te gaan verzorgen.

29,5 jaar [saturnus conjunct saturnus]

Indien men alle lessen van verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven goed heeft geïntegreerd in zichzelf valt de last van sturing van buiten jezelf weg. Men accepteert dat jij dat nu zelf doet. Indien men echter dit niet op zich wil nemen om wat voor reden ook zal er van buiten een autoriteit komen om jouw er alsnog op te wijzen, en voor jou dingen uitstippelen, met of zonder toestemming van jou, men heeft dan na 3,5 en 7 jaar weer een nieuw testpunt om alsnog de verantwoordelijkheid op jezelf te nemen.

NOOT:

Alle beschreven groeipunten zijn niet alleen voor het kind van belang. De testpunten zijn ook testen voor de ouders, want deze horen de autoriteit te zijn en met een wijze glimlach de kinderen de weg te wijzen. Dus wees als ouder niet bang om zelf ook ervan te leren en te groeien


Sandra van Loveren is astrologe, en moeder van twee kinderen. Ze heeft ook een eigen website: http://www.astroadvies.com

Vervolg rondleiding door de site