Terug naar de eerste pagina
vervolg de rondleiding door de hele website
voor alle pagina's op deze site
Informatie over lezingen, workshops, cursussen en congressen
Informatie over de cursus/opleiding astrologie via email/internet
Informatie over consulten en andere horoscoopduidingen
Naar de "Beroemde" weekahead!
Kwartaalblad van het CHTA
Index van alle artikelen op deze site
Informatie over de CHTA uitgaven
online astrologische booekwinkel via bol.com

Klik hieronder:

 Your Hidden Powers Intercepted Signs and Retrograde  planets

 


ONDERSCHEPTE TEKENS & PLANETEN
-door Aleida Mosterman-

Uittreksel van het boek "Intercepted Signs" van Joanne Wickenburg

Introductie

Deze uiteenzetting gaat over onderschepte tekens en planeten aangezien ik hier wel wat meer over wilde weten omdat ik zelf in mijn horoscoop 4 onderschepte tekens heb en een onderschepte planeet, de Maan.

Ik heb het boek van Joanne Wickenburg gelezen en ik zal haar inzichten en kennis delen en toepassen op mijn eigen horoscoop. Wickenburg heeft het boek geschreven omdat zij van mening was dat er niet veel bekend over is en dat er wel veel verschillende interpretaties waren. Wat er in ieder geval altijd werd geconcludeerd was dat bij onderschepte tekens er frustraties, remmingen of belemmeringen waren in deze levensgebieden waarin ze gevangen zaten en zo doorwerkten op de expressie en ontwikkeling van de kwaliteiten van  het teken. Planeten in een onderschept teken werden als een verzwakking in de horoscoop gezien. Gelukkig is astrologie de laatste decennia verder ontwikkeld. We kijken niet meer naar afzonderlijke feiten en beschouwen ze niet meer als goed of slecht. Bepaalde aspecten worden tegenwoordig niet meer als negatief geduid maar als een uitdaging tot groei.

Dit geldt ook voor onderschepte tekens en planeten. Deze geven unieke en spannende mogelijkheden. Ze laten speciale kwaliteiten zien van een individu waarin ze mogelijk kunnen uitblinken. Het is waar dat dat er bij onderschepte tekens stress kan zijn net als bij andere uitdagingen in een horoscoop. Maar door uitdagingen en strijd kunnen deze bepaalde krachten aan de oppervlakte komen en dan zijn de persoonlijke bekwaamheden meer dan men ooit had verwacht..

 

1  Wat  is een onderschept teken?

Een teken is onderschept wanneer het de volle 30 graden in een huis heeft waar een ander teken op de begin en eind cusp staan. het is letterlijk gevangen tussen 2 andere tekens die wel een huis cusp hebben.

Huizen staan voor levensgebieden en het teken op de huiscusp geeft aan hoe het huis ervaren wordt en welke behoeftes daar zijn. Planeten die heersen over de tekens op de huiscuspen staan voor de sleutels die gebruikt moeten worden om de deuren naar de betreffende levensgebieden waar ze over heersen te openen.

Onderschepte tekens hebben geen huiscuspen en dus geen directe toegang tot dit levensgebied.

De onderschepte tekens kunnen per huizensysteem verschillen. Bij de Gelijke Huizen methode zijn er geen onderschepte tekens omdat alle huizen even groot zijn. Volgens Wickenburg maakt het voor het analyseren van onderschepte huizen niet uit welk huizensysteem je gebruikt. Zij gebruikt Placidus en ik gebruik Koch. Met Koch heb ik 1 onderschepte planeet en met Placidus heb ik er 7 onderschept.

Bij ieder huizensysteem zijn de Ascendant en het MC hetzelfde.

Onderschepte tekens komen vaker voor bij mensen die zijn geboren in extremere noordelijke of zuidelijke breedtegraden.

 

2  Wat te doen bij een onderschept teken?

Om bij een onderschept teken te komen moet je eerst de ervaringen van het huis op de cusp leven om daarna bij de ervaring van het onderschepte teken te komen. Je kunt het onderschepte teken zien als de kast in een kamer. De kamer is dan het huis op de cusp. Om bij de kast (onderschept teken ) te komen moet je eerst de kamer (huis op de cusp) openen.

En de planeet heerser op de cusp is de sleutel.

Het huis waar de planeet staat die heerst over het onderschepte huis geeft informatie over wat er heeft bijgedragen aan de onderdrukking van dit teken en wat je eraan kunt doen om deze energie te laten stromen en dat is dus de energie van dat huis gebruiken om het onderschepte teken te bevrijden en te ervaren hoe deze werkt in het huis waar de onderschepping is.

Hieronder staan de huizen met hun normale werking en de uitwerking wanneer de planeet er staat die heerst over een onderschept teken.

 

3  Huis cuspen.

Eerste huis cusp: de deur naar de wereld, hoe kijk je naar de wereld, je masker en zelfbeeld.

Als de heerser van het onderschepte teken hier staat: dan is je zelfbeeld niet voldoende gesteund door je omgeving. Er was was overmatig vroege aandacht (of gebrek aan) geplaatst op verschijning of persoonlijkheid.

 

Tweede huis cusp: de deur naar overleven, financiŽn, waardevolle issues (materiŽle, psychologische, spirituele, emotionele), je bronnen, bezittingen en talenten.

Als de heerser van het onderschepte teken hier staat: dan moet je je persoonlijke bronnen ontdekken, voorbij wat je is geleerd. Er was overdreven vroege aandacht (of gebrek aan) geplaatst op economische stabiliteit of persoonlijke waarden en normen.

 

Derde huis cusp: de deur naar je directe omgeving, leermogelijkheden in je omgeving, basiseducatie, mobiliteit, relatie met broers/zussen en buren.

Als de heerser van het onderschepte teken hier staat: dan is er niet voldoende educatie of informatie aangeboden door de omgeving. Er was te vroeg aandacht ( of gebrek aan) gericht op academische skill, intelligentie, participatie aan de gemeenschap of broers of zussen.

 

Vierde huis cusp: de deur naar je thuis, veiligheidsissues, emotionele basis, familiebetrokkenheid, verzorgende ouder.

Als de heerser van het onderschepte teken hier staat: dan is er geen solide fundering gelegd om te voelen waar je hoort en moet je veiligheid opbouwen uit ervaringen buiten je familie om. Overdreven vroege aandacht (of gebrek aan) met betrekking op veiligheid of familie achtergrond.

 

Vijfde huis cusp: is de deur naar creatieve en recreatieve activiteiten, kinderen, je nalatenschap, persoonlijke en creatieve voortplanting, amusement, speculatie, romantiek, spel.

Als de heerser van het onderschepte teken hier staat: dan is de behoefte aan creatieve expressie niet voldoende gesupport door je omgeving. Overdreven vroege aandacht (of gebrek aan) op creativiteit, voortplanting, recreatie, sport of entertainment. 

 

Zesde huis cusp: de deur naar je werk, baan, dagelijkse verantwoordelijkheden, gezondheid en dagelijks levensonderhoud, service en productieve prestaties.

Als de heerser van het onderschepte teken hier staat: dan is behoefte om je nuttig te voelen in dagelijkse activiteiten niet gestimuleerd door je omgeving. Je moet zelf zoeken naar de nuttigheid. Er was te vroeg overdreven aandacht (of gebrek aan) voor werk, gezondheid.

 

Zevende huis cusp: de deur naar relaties, de anderen met wie je interactief bent, competitie, vennootschap, huwelijk en alle relaties waarin gelijkwaardigheid is.

Als de heerser van het onderschepte teken hier staat: dan is de noodzaak om ervaringen te delen niet voldoende aangeboden door de omgeving. Je mag zelf bepalen wie jou mag aanvullen in het leven i.p.v. dit aan de omgeving over te laten. Er was overdreven vroege aandacht (of gebrek aan) voor huwelijk of teamwerk. Echtelijke problemen van ouders kunnen aan de orde zijn geweest.

 

Achtste huis cusp: de deur naar wedergeboorte, omstandigheden die offers  vereisen om intimiteit of eenheid met anderen te ervaren, regeneratie, seks, belastingen, recycling, het psychologische proces van dood en wedergeboorte.

Als de heerser van het onderschepte teken hier staat: dan is de drang om samen te smelten of intimiteit te ervaren die nodig is voor transformatie niet gesteund door de omgeving. Je moet zelf naar de diepere betekenis van het leven zoeken. Er was overdreven vroege aandacht (of gebrek aan) voor opoffering, seks, afscheiding of intimiteit.

 

Negende huis cusp: de deur naar de grotere wereld, buitenlandse betrokkenheid, hogere opleiding, filosofie, religie, kennis verkregen van buiten je gemeenschap, reizen.

Als de heerser van het onderschepte teken hier staat: dan is de drang om je horizon te verbreden en andere principes en filosofische idealen te ontdekken niet gestimuleerd door je omgeving. Er is overdreven aandacht (of gebrek aan) voor religie, hogere opleidingen of het bestaan van vooroordelen.

 

Tiende huis cusp: de deur naar succes, sociale status en  prestaties, je plaats in de sociale structuur, gezaghebbende ouder.

Als de heerser van het onderschepte teken hier staat: dan is de drang om je plek in de wereld om succes te verzekeren niet door de omgeving gevoed. Er was of extreem vroege aandacht of gebrek aan het zoeken naar succes, erkenning of aanzien.

 

Elfde huis cusp: de deur naar vriendschap en sociaal bewustzijn, menslievende betrokkenheid, toekomstige doelen, vrienden en groepsactiviteiten, sociale zaken waar je naar toe getrokken wordt.

Als de heerser van het onderschepte teken hier staat: dan is er de drang om je te verbinden in een groep en persoonlijke en maatschappelijke doelen te stellen niet aangeboden door je omgeving. Er was een overdreven aandacht (of gebrek aan) sociale interactie en doelen stellen.

 

Twaalfde huis cusp: de deur naar het verleden, spirituele waarheden, diensten uit liefde gegeven, karma, dienstverlenende instellingen voor revalidatie, vrijwilligerswerk, meditatie en privacy.

Als de heerser van het onderschepte teken hier staat: dan is de drang om het levensmysterie met de impact van je persoonlijke en sociale verleden te onderzoeken niet gevoed door je omgeving. Je moet je eigen spiritualiteit, karma of dienstbaarheid ontdekken.

Er was overdreven vroeg nadruk  (of gebrek aan) privacy, geheimen of maatschappelijke dienstverlening.

 

De 12 dierenriemtekens en hun uitwerking.

 

Ram: behoefte aan onafhankelijk te zijn. Je moet het huis waar Ram staat met moed en initiatief benaderen. Iedere nieuwe ervaring hier draagt bij aan je zelfbeeld. Door moedig en onafhankelijk te zijn word je je bewust van je identiteit los van anderen.

De sleutel is Mars; de kracht van verlangen, motiverende kracht om te gaan voor wat je wilt. Door dapper hier (huis)je instinct te volgen vervul je je Ram zoektocht naar je identiteit.

Als Ram onderschept is heb je in je jeugd geen aanmoediging of feedback  gehad om onafhankelijk te zijn van de levens van anderen. Dit kan zich op 2 manieren uiten:

. je doet spontaan wat je wilt en dat wordt onacceptabel gevonden door je omgeving

. je bent bang om onafhankelijk te zijn en je leiderschap op te eisen in het betreffende huis       

In de buitenwereld kun je geen structuur vinden om de pioniers energie te leven omdat de omgeving het niet aanbiedt en dit frustreert je. Het is belangrijk om te realiseren dat Vissen op de cusp beschrijft hoe je eerste benadering tot deze ervaringen zijn en hoe anderen jou zien. Zij zien een fantasierijk, universeel en wat onbaatzuchtig persoon, een idealist, accepterend en passief. Maar van binnen heb je een drive om jezelf te bewijzen en deze wordt niet herkend door de omgeving.

Stier: behoefte aan productief zijn. In het huis van Stier heb je tastbare materie die niet alleen je waarde bewijzen maar je in staat stellen onafhankelijk te zijn. Door in dit huis doorzettingsvermogen te ontwikkelen, wordt je leven de moeite waard. Je bevestigt je waarde in de wereld en leert zelfvoorzienend te zijn.

De sleutel is Venus; de kracht van liefde, aantrekkingskracht, je drang om comfort  van de buitenwereld te ontvangen en zelfwaardering te ontwikkelen. Als  je sensueel, fysiek genot leert waarderen beschikbaar in dit huis, dan vervul je je Stier-behoefte aan zelfbevrediging en persoonlijk talent.

Als Stier onderschept is dan heeft je omgeving je geen structuur of uitrusting geboden om je eigenwaarde op te bouwen. Je wordt uitgedaagd om middelen via meer verborgen kanalen te zoeken die jouw (eigen)waarde vergroten. Omdat Ram hier op de cusp staat ziet de omgeving dat je een pionier bent met moed en lef. Maar ze zien niet dat je ook tastbare resultaten wilt voor je inspanningen.

Tweelingen: behoefte: de behoefte aan variatie die bijdraagt aan intellectuele nieuwsgierigheid en de behoefte om mentaal open te staan voor de informatie in het betreffende huis. In dit huis ontwikkel je frisse ideeŽn communicatieve vaardigheden en groei je in zelfbegrip.

De sleutel is Mercurius; de kracht van het intellect, mentale kracht en de drang om informatie te verzamelen om intellectueel te groeien. Als je zoekt naar nieuwe informatie en de kennis waardeert dan vervul je de behoefte van Tweelingen aan intellectuele stimulatie.

Als Tweelingen onderschept is dan zijn er issues met communicatie. Het lijkt of anderen niet in jou zijn geÔnteresseerd of men reageert verward op jou. Het kan ook zijn dat je in je omgeving geen antwoorden op je vragen krijgt en dat je buiten je veilige kaders moet zoeken. Of je gaat rebelleren tegen je directe omgeving of je verstopt je wensen in de kast.

Kreeft: behoefte aan veiligheid en emotionele bescherming. Als je leert te voeden en gevoed te worden in het huis waar Kreeft staat dan groei je in je gevoel van verbondenheid. In dit huis leer je jezelf te beschermen en emotionele zekerheid op te bouwen.

De sleutel is de Maan; de kracht van emotie, de voedende kracht en de drang naar veiligheid. Hier in dit huis mag je leren met de stroom van het leven mee te gaan maar wel een emotioneel evenwicht te behouden.

Als Kreeft onderschept is dan heb je moeite met je emoties spontaan te delen. Je bent of overgevoelig voor emotionele ervaringen of je onderdrukt je emoties. Omdat de omgeving je niet de veiligheid biedt in dit levensgebied word je uitgedaagd om je eigen emotionele kracht te ontwikkelen. Omdat Tweelingen op de cusp staat ziet de omgeving je flexibiliteit en talent van aanpassen maar niet je behoefte aan veiligheid. Je eerste benadering in Tweelingen is verzamelen van informatie en mentaal bezig zijn in dit levensgebied maar je mag je grenzen aangeven.

Leeuw: behoefte aan belangrijk zijn. In het huis waar Leeuw staat wil je stralen, belangrijk en betekenisvol zijn. Je wilt deze ervaringen met vertrouwen en flair benaderen om er zeker van te zijn dat je belangrijk bent.

De sleutel is de Zon; de kracht van je wil, levenskracht, de drang om je persoonlijke levensdoel te vinden en de behoefte om te stralen. Door bewustzijn te ontwikkelen en een levensdoel in dit levensgebied  zul je je Leeuw behoefte vervullen.

Als Leeuw onderschept is dan voel je je niet gewaardeerd of gezien in dat levensgebied. Je wilt bevestigd worden of bedankt voor vrijgevigheid. Je kan hier op 2 manieren op reageren en dat is extreem gedrag of door je Leeuw creativiteit te onderdrukken. Men ziet jouw Kreeft op de cusp die graag zorgt maar vergeet dat je ook erkenning wilt ontvangen.

Maagd: de behoefte om perfect te zijn en analytische vaardigheden te ontwikkelen die je helpen je aan je omgeving aan te passen. In dit levensgebied(huis), leer je informatie praktisch te gebruiken en te kijken naar details, techniek en complexe systemen.

De sleutel is Mercurius; kracht van het intellect, mentale kracht, behoefte om informatie te verzamelen en in te delen, perfectioneren en praktisch te gebruiken  in het betreffende huis.

Als Maagd onderschept is dan ben je te kritisch en te geanalyseerd en mis je de betekenis van de ervaring en vernietigt deze als het ware. Omdat Leeuw op de cusp staat ziet de omgeving een zelfverzekerd, trots en genereus persoon en niet iemand die echt oog voor details en organisatievermogen heeft.

Weegschaal: behoefte aan een wisselwerking, en op gelijk niveau zijn met de ander, in harmonie met wat niet niet persoonlijk is. Je wilt informatie delen en er naar kijken in dit huis om objectiviteit te ontwikkelen en andermans behoeften en rechten begrijpen.

De sleutel is Venus; kracht van liefde, aantrekkingskracht. Als je leert te waarderen het belang van interactie en relaties aan te trekken in je leven, dan vervul je de Weegschaal behoefte en bewerkstellig je harmonie met de buitenwereld.

Als Weegschaal onderschept is dan heb je van niemand aanvulling gehad of gedeelde ervaringen in dit huis/levensgebied. Omdat Maagd op de cusp staat, heeft de omgeving je analytische en onderscheidende benadering van dit levensgebied gestimuleerd

 en niet het delen met de ander.

Schorpioen: de behoefte aan het ervaren van intimiteit en herleving of regeneratie die hieruit voortkomt, de behoefte om dieper te kijken naar het leven en antwoorden van het levensmysterie te krijgen, de diepte van emotie en de diepte van begrijpen  te ervaren.

De sleutel is Pluto; de kracht van verandering, regeneratieve kracht, behoefte aan emoties uit het verleden herscheppen en verenigen met anderen om op een bepaald niveau intimiteit te ervaren.

Mars wordt beschouwd als de 2de heerser over Schorpioen. De lichamelijke verlangens van Mars moeten geregenereerd zijn  voordat er intimiteit ervaren kan worden. Mars voorziet ook in  een prikkelende en fysieke drive die een diepe impact op het leven heeft.

Als Schorpioen onderschept is dan heb je in dit huis moeite met het uiten van intensiteit en intimiteit. Het kan onderdrukt worden of naar binnen slaan als je omgeving je niet hierin helpt. Het kan zich uiten als een subtiele controle over anderen en over de eigen emoties.

Met Weegschaal op de cusp is jouw behoefte aan samenwerken en het delen van ervaringen gestimuleerd maar niet de behoefte aan het uiten van je krachtige, onbewuste gevoelens.

Boogschutter: de behoefte om verder te kijken dan je directe omgeving en ideeŽn en issues begrijpen die vreemd zijn voor jouw gemeenschap. Door je horizon te verbreden in dit levensgebied, leer je de  onmetelijkheid van het leven te waarderen.

De sleutel is Jupiter; de kracht van expansie en de drang om uit te breiden. Als je optimisme ontwikkelt wat betreft de toekomst en inzicht krijgt wat mogelijk is, dan vervul je je Boogschutter behoefte om een brede, filosofische schets voor het leven te ontwikkelen.

Als Boogschutter onderschept is dan is het moeilijk om je filosofische ideeŽn over te brengen aan de wereld. Je hebt geen ondersteuning in je jeugd gehad om te kijken hoe je horizon te verbreden of toekomstige doelen te stellen. Je kunt of gaan rebelleren tegen de gemeenschap en de vrijheid opeisen die je nodig hebt of je laat je omgeving je onderdrukken in je zaken, enthousiasme of toekomstplannen in dit levensgebied.  Omdat je Schorpioen op de cusp hebt staan is eerste benadering in dit levensgebied intens, diep en krachtig.  De omgeving herkent deze intensiteit maar stimuleert je niet om te kijken naar toekomstige mogelijkheden/kansen  in dit levensgebied.

Steenbok: de behoefte om van structuur te houden, het belang van wetten met betrekking tot de maatschappij. Het zoeken naar een plaats voor jezelf in de maatschappij, en de bijbehorende regels van de maatschappij leren, een sociale zekerheid opbouwen.

De sleutel is Saturnus; kracht van discipline, gestructureerde kracht, de behoefte aan een  maatschappelijk gevoel en respect te zoeken in je Steenbok activiteiten. Saturnus laat zien waar je structuur voor een maatschappelijk leven noodzakelijk is om je Steenbok behoefte , maatschappelijk territorium, te vervullen.

Als Steenbok onderschept is dan heb je moeite met je gevoelens en kwetsbaarheid te tonen en ben je afhankelijk van maatschappelijke goedkeuring. In het Steenbok huis onderdruk je je ware gevoelens betreffende het thema van dat huis. Misschien zie je degenen over het hoofd die je het meeste liefhebben omdat je op maatschappelijke goedkeuring bent gericht.

Omdat Boogschutter op de huiscusp staat is het belangrijk om doelen voor de toekomst te hebben betreffende de ervaringen van het huis. Maar met een onderschepte Steenbok moet je een stap verder gaan met je plannen en een structuur neerzetten waarin je ze ook praktisch kunt uitvoeren. Het is belangrijk je eigen maatschappelijke plaats in te nemen want de gemeenschap helpt jou niet hierbij.

Waterman: de behoefte originaliteit te ontwikkelen en het ontwikkelen van menslievende principes. Hier (huis) word je uitgedaagd om je los te maken van maatschappelijke beperkingen en het onbekende ontdekken en een uniek individu te worden.

De sleutel is Uranus; de kracht van individualiteit, rebellerende kracht, en de drive om meer te worden dan je is verteld in je vroege conditionering, nieuwe ideeŽn. Behoefte om verouderde structuren open te scheuren die vooruitgang blokkeren, liever je uniekheid ervaren dan je overeenkomsten met de heersende, maatschappelijke stroming. Door het het opnieuw opbouwen na de afbraak ervaar je de Waterman behoefte. Saturnus wordt beschouwd als mede-heerser over Waterman en deze geeft richting, structuur en discipline aan de hervormende ijver van Waterman.

Als Waterman onderschept is dan is je niet geleerd om vindingrijk te zijn en je los te maken van starre patronen en je eigen uniekheid te ervaren. In het Waterman huis kun je een crisis hebben om los te breken maar mag je de verwachtingen van anderen trotseren en de rebel zijn. Omdat Steenbok op de cusp staat zijn respect en erkenning belangrijk voor je en dit is wat de buitenwereld ziet maar onder de oppervlakte ben je de rebel en onderzoeker van nieuwe ideeŽn. Je mag een rebel  zijn zonder je reputatie te verliezen.

Vissen: de behoefte om geloof/vertrouwen te ontwikkelen in een onbekende toekomst. In dit huis wordt je uitgedaagd om het verleden los te laten en in de ongedefinieerde of onbegrensde toekomst in te stappen. Je mag je eenheid met de mensheid ervaren in plaats van afscheiding. In dit huis zet je je op een bepaald niveau in voor de mensheid.

De sleutel is Neptunus; de kracht van geloof/vertrouwen, onthechtende kracht, de behoefte structuren te ontbinden die je afscheiden van de massa. In dit huis wordt er gevraagd om je los te maken van gehechtheid aan de materiŽle wereld om zo spirituele ontwikkeling te ervaren. Jupiter wordt beschouwd als de mede-heerser over Vissen en voorziet in perspectief en perceptie wat betreft toekomstige mogelijkheden met bijbehorend optimisme wat nodig is om naar het onbekende te gaan.

Als Vissen onderschept is dan is je vertrouwen in het onbekende misplaatst en mis je het onderscheidingsvermogen en geef je te goed van vertrouwen geld, hulp of wat dan ook maar in het huis waar Vissen staat. Je kunt ook niet reŽle angst hebben en uitvluchten zoeken of verantwoordelijkheden ontwijken. Met Waterman op de cusp zien anderen jouw unieke ideeŽn en je vooruitstrevende, humanitaire en misschien excentrieke persoonlijkheid.

Ze herkennen niet je idealen en je kwetsbaarheid en het te veel geven aan de ander. Je mag anderen de verantwoording voor hun leven laten hebben, het is niet jouw verantwoordelijkheid.

 

Conclusie

 

Mijn conclusie is dat het zeer de moeite waard is om tijdens een consult te kijken naar de onderschepte huizen omdat dit inzicht in bepaalde frustraties geeft maar ook kansen aanbiedt om de onderschepte tekens tot volledige bloei te brengen.

Ik heb het uiteraard toegepast op mijn eigen horoscoop en zal deze toelichten.

In mijn horoscoop staat Waterman onderschept in mijn 2de huis. Met Steenbok op deze cusp ben ik serieus wat betreft waarden en normen en financiŽn. Het is mij dus niet geleerd om anders of vrijer te zijn op dat gebied. Als ik dan naar de heerser Uranus kijk, staat deze in mijn 9de huis. Er is in mijn jeugd veel waarde toegekend aan goed kunnen leren en dit kan dus mij beperkt hebben in mijn eigen, unieke normen en waarden. Door nu mijn horizon te verbreden zoals ik dit wil kan ik mijn Waterman energie in het 2de huis ontketenen.

Ram staat onderschept in mijn 3de huis en dit betekent dat ik Vissen op de cusp heb en dus spiritueel of afgestemd op de ander  communiceer maar moeite heb mij direct uit te spreken omdat mij dit niet is aangeleerd. De heerser gaat ook naar het 9de huis en het zou kunnen dat mijn mening of filosofie niet serieus werd genomen. Dus door het verbreden van mijn horizon kan ik makkelijker mijn mening uitspreken.

Mijn Maan staat onderschept in Leeuw in het 8ste huis. Met Kreeft op de cusp is mij geleerd om liefdevol en zorgzaam te zijn in de diepere levensprocessen. Ik heb dus moeite om mijzelf in het middelpunt te zetten op dit gebied. De heerser, de Zon, staat in mijn 2de huis in Steenbok. Vanuit bepaalde normen en waarden is mij dus geleerd om ontvangend en zorgzaam te zijn in het 8ste huis. Ik zou dus nu serieus mijn eigen waarden en normen mogen neerzetten om de de Leeuw te laten stralen in het 8ste huis.

Weegschaal is onderschept in mijn 9de huis. Het is mij in mijn omgeving niet geleerd om mijn opgedane kennis of wat mijn horizon verbreedt te delen. Met Maagd op de cusp was er nadruk op het intellectuele aspect en niet het samen delen. De heerser Venus staat in mijn 1ste huis. Dus door mezelf als een verbindend persoon neer te zetten kan ik uiteindelijk ook in samenwerking mijn horizon verbreden.

Aleida Mosterman, juli 2022