Terug naar de eerste pagina
vervolg de rondleiding door de hele website
voor alle pagina's op deze site
Informatie over lezingen, workshops, cursussen en congressen
Informatie over de cursus/opleiding astrologie via email/internet
Informatie over consulten en andere horoscoopduidingen
Naar de "Beroemde" weekahead!
Kwartaalblad van het CHTA
Index van alle artikelen op deze site
Informatie over de CHTA uitgaven
online astrologische booekwinkel via bol.com
interessante en handige links voor astrologen
chta,org, min of meer de "groepssite" van de chta-club

 


 DE PLUTO/NEPTUNUS CONJUNCTIE IN TWEELINGEN

Mind over Matter

Al in de Oudheid werden twee planeten die conjunct stonden gezien als een 'teken aan de hemel' en lange tijd waren de Jupiter-Saturnus conjuncties, die eens in de 20 jaar voorkomen, de keerpunten van waaruit zich het openbare en politieke leven ontvouwde. Grotere cycli aan de hemel konden we pas bestuderen na de ontdekking van de verderweg gelegen planeten. In de zestiger jaren was er een zeldzame Uranus-Pluto conjunctie, en tussen 1988 en 1993 hadden we helemaal een bijzonder fenomeen: in korte tijd achter elkaar een Saturnus-Uranus conjunctie, een Saturnus-Neptunus conjunctie en ten slotte in 1993 een Uranus-Neptunus conjunctie. Collectief waren we toen in een veranderingsfase aangekomen, het prille begin van een nieuw leven in de westerse wereld startte in die periode. Een hoop oud zeer (karma) werd doorbroken met Saturnus conjunct Uranus in 1988 en vloeide weg met Saturnus-Neptunus in 1989, en nu zijn we natuurlijk al weer vrolijk bezig met het creŽren van nieuw karma. Hopelijk op een ander niveau, een stapje verder op de spiraal van onze evolutie. In ieder geval niet meer het niveau van het oude karma van de Tweede Wereldoorlog, dat ligt nu echt sinds 1988 achter ons.

Zulke  conjuncties van de buitenplaneten  markeren het einde van een oude cyclus of tijdkring en het begin van een nieuwe fase in de tijd, een nieuwe 'Zeitgeist'. De allergrootste beweging is echter de beweging van de planeten Neptunus en Pluto in combinatie, ver voorbij het bewustzijn van dat wat we fysiek kunnen waarnemen. En dat wat we er fysiek van waarnemen, is meestal erg onzuiver, vervormd door ons onvermogen. Het gaat daarbij in werkelijkheid om een puur geestelijke cyclus. Eens in de 500 jaar staan die twee planeten bij elkaar om een nieuwe 500-jarige cyclus van bewustzijn te initiŽren (conjuncties zijn initiaties).

Niet alleen wordt er bij het begin van een cyclus - de conjunctie- een op dat moment nog onebewuste nieuwe Zeitgeist geboren, maar uiteraard worden er ook een heleboel mensenkinderen geboren, die in hun bloed de drang hebben de nieuwe vormen van bewustzijn gestalte te geven. Zo zullen we circa 28-30 jaar na 1988-1993 wel merken hoe de kinderen die toen geboren werden, die bijzondere tijd in de stof zullen zetten, net zoals we in 1988-1993 merkten hoe de kinderen van de flowerpower periode toen een revival van de sixties brachten en we in Amerika zelfs een president zagen die in feite uit de flower power tijd kwam, op zijn manier dan. De zeventiger jaren Pluto-in-Weegschaal kinderen beginnen momenteel steeds meer de wereld te veroveren: in die periode met ook Neptunus in Boogschutter, begon de westerse wereld het oosten te ontdekken en verre reizen staat nu standaard op het programma van de Pluto-in-Weegschaal generatie. Maar in de stof merken we nu sowieso dat alle culturen met elkaar mengen, 30 jaar na dato..

Maar om terug te komen op Neptunus en Pluto: wij allen hebben een sextiel tussen deze twee planeten in onze horoscoop. Bijna 100 jaar lang staan Neptunus en Pluto in sextiel met elkaar. Relatief gesproken nog niet zo heel lang geleden, stonden Neptunus en Pluto echter conjunct en wel aan het eind van de 19e eeuw. Er werden veel markante persoonlijkheden geboren tijdens deze eens in de 500 jaar voorkomende conjunctie, die grootste geestelijke bewegingen geboren doet worden. Krishnamurti werd bijvoorbeeld in 1895 geboren, tijdens de vorige conjunctie. Dane Rudhyar trouwens ook. Evenals Paramahansa Yogananda. Zo schijnt de Buddha ook geboren te zijn tijdens een eerdere Neptunus-Pluto conjunctie fase, vermoedelijk met Neptunus/Pluto in Stier.

De Neptunus-Pluto conjunctie eind 19e eeuw vond plaats in het teken Tweelingen (evenals trouwens de conjunctie daarvoor in 1399 en de volgende in 2385 (en de opposities er tussen in idem dito, Tweelingen/Boogschutter dus, in resp. 1644 en 2140 - de huidige conjunctie culmineert dus pas in 2140...dan is het de Volle Maanfase van deze cyclus). Op zich betekent het, dat alle geestelijke impulsen vanaf de middeleeuwen zich voltrekken op het mentale gebied. De boekdrukkunst was de eerste revolutie van de vorige conjunctie, het informatietijdperk degene van de vorige conjunctie. Het woord, de taal, ons denken, ons verstand is het werkveld van de geestelijke impulsen op dit moment in de lange, lange geschiedenis van de mensheid.

Yogananda werd bijvoorbeeld geboren met de Neptunus-Pluto conjunctie in het 10e huis: hij creŽerde een heel nieuwe (voor het westen) spirituele beweging, die nu in de sextiel-fase zit. Een andere markante figuur uit die periode was Albert Plesman (horoscoopgegevens uit "Sterrentijd") 7 september 1889, 6.00 uur LMT (Sterrentijd geeft AMT) Den Haag: met de conjunctie in het 9e huis.

-horoscoop Albert Plesman-

Nu kun je je afvragen wat de oprichter van de KLM gemeen heeft met de evolutionaire noodzaak (Pluto) van de mensheid om naar een ander geestelijk niveau (Neptunus) te gaan, maar in het geval van Albert Plesman is de correlatie toch evident. Op zich staat het 9e huis voor verre reizen en Pluto/Neptunus zijn de energieŽn die ver voorbij gaan aan de stoffelijke gravitatie. Vliegen is dus een energie die de stoffelijke zwaartekracht en het 'vastzitten aan de aarde' opheft. De opkomst van het vliegverkeer is een uiterlijke manifestatie, die symbool staat voor wat er zich op de innerlijke gebieden voltrekt. Net zo goed als televisie 'ver-zien' betekent en een stoffelijke manifestatie is van iets dat zich in de geest, op de innerlijke gebieden, voltrok in de mogelijkheden van de mens, droeg Albert Plesman zijn steentje bij in de evolutie van de mensheid op een heel bijzondere manier. Hij had Neptunus op 4.34 Tweelingen en 6.56 Tweelingen, dicht in de buurt overigens van de horoscoop van de KLM zelf, die een ascendant heeft van 2 Boogschutter. De KLM was het geesteskind van een visioen (Pluto/Neptunus in 9) van Plesman.

De laatste conjunctie (van de drie eind 19e eeuw) van Neptunus en Pluto vond trouwens op 30 april om 1892 om 17.32 GMT plaats op 7.42 Tweelingen (volgens "Tables of Planetary Phenomena' door Neil F Michelsen.) Deze graad, de 8e vanTweelingen heeft als Sabian symbool: "De vernietigende kracht die het ambitieuze intellect uitoefent op het organische geheel van intermenselijke verhoudingen, als de mens het bestaat de aarde te verkrachten teneinde zijn macht te bewijzen, dan worden er onvermijdelijk conflicten opgeroepen en vernietoigende processen in gang gezet". (Rudhyar). Niet alleen laat de horoscoop van Osama bin Laden een ascendant van 7 graden Tweelingen zien, (sic), - klaarblijkelijk is hij geboren in Jeddah, 10 maart 1957, om 10.58 am BGT, asc 7.11 Tweelingen, maar we kunnen hierbij ook denken aan het intellectuele gezoek in het atoomtijdperk,-- deze graden van Tweelingen en Boogschutter zijn ook wel de 'nucleaire' graden genoemd en Saturnus stond op circa 7 Boogschutter ten tijde van Czernobyl. Dat is een heel andere kant van deze Pluto-Neptunus conjunctie....

Pluto's functie is om diep door te dringen tot in de onderste regionen en de waarheid boven te halen van Neptunus. Neptunus' functie is om ons - langs vele zijwegen in dit leven van 'maya' of uiterlijke illusie - thuis te brengen. Neptunus betekent wat wereldse zaken betreft altijd opnieuw 'illusie". Draaien we de werkelijkheid om en gaan we waarnemen wat 'illusie' en 'werkelijkheid' is, dan blijkt Neptunus waarachtiger en werkelijker te zijn dan we in onze wereldse visie ooit voor mogelijk hadden gehouden.

Het is via het mentale principe van communicatie en denkkracht (Tweelingen) dat de huidige cycli van Neptunus/Pluto geÔnitieerd werden. In dit verband is het interessant om vast te stellen, dat Krishnamurti in al zijn lezingen en gesprekken zo sterk de nadruk heeft gelegd op het feit, dat wij ons denken en waarnemen aan een nader onderzoek moeten onderwerpen. Maar ook ligt de nadruk op het mentale omdat we een niveau hoger moeten gaan, voorbij het astraal-emotionele (bron van deze wijsheid: Rudhyar).

Het wordt inderdaad steeds duidelijker voor velen van ons, dat het denkkracht is die de achterliggende 'oorzaak' vormt, van vele stoffelijke fenomenen in de wereld. Misschien is dat de oorspronkelijke openbaring van Neptunus/Pluto in Tweelingen geweest. We bevinden ons nu nog steeds in een sextiel fase: het eerste begin van dat vermogen, van ons inzicht dat het ons taalgebruik en onze woorden zijn, die de wereld vormen. Hoe we denken bepaalt hoe ons leven verloopt. Genezing gaat via de kracht van het positieve denken. Negatieve gedachten creŽren negatieve omstandigheden. De mind is de werkelijke power, Mind over Matter. Maar niet met een verkeerd gebruik van die mind, of het verkeerde gebruik van die denkkracht, en van macht zelf. Denken we eigenlijk wel zuiver?

Joyce Hoen DF Astrol S (©), dec. 2002
naar een eerder artikel gepubliceerd in Astrokring

 

Vervolg rondleiding door de site