Terug naar de eerste pagina
vervolg de rondleiding door de hele website
voor alle pagina's op deze site
Informatie over lezingen, workshops, cursussen en congressen
Informatie over de cursus/opleiding astrologie via email/internet
Informatie over consulten en andere horoscoopduidingen
Naar de "Beroemde" weekahead!
Kwartaalblad van het CHTA
Index van alle artikelen op deze site
Informatie over de CHTA uitgaven
online astrologische booekwinkel via bol.com
interessante en handige links voor astrologen
chta,org, min of meer de "groepssite" van de chta-club

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DE HOROSCOOP VAN THERESE VAN LISIEUX


door JOYCE HOEN DF Astrol S

 

 THERESE VAN LISIEUX 

Drie oktober moet wel de dag van Therese’s begrafenis zijn geweest, want zij stierf op 30 september. Zou het met meer heiligen zo zijn, dat hun naamdag in werkelijkheid hun begrafenisdatum is?

Therese werd de kleine bloem van Jezus genoemd, en ze werd geboren in Alencon. (om 23.30 uur ’s avonds op 2 Januari 1873). Haar ouders kregen 9 kinderen, waarvan er slechts 5 in leven bleven, die allemaal non werden, haar ouders hadden zelf het religieuze leven in gewild in hun jeugd, maar het kwam er niet van. Therese was de jongste, die al op tweejarige leeftijd het instinct had om te bidden. (Maan in Vissen)  Toen ze vier was stierf haar moeder en twee jaar later had ze een profetisch visioen dat haar waarschuwde voor de ziekte waaraan haar vader zou overlijden. Tussen Oktober 1881 en  December 1885 werd ze opgevoed bij Benedictijner nonnen en in die periode (maart-mei 1883) had ze een vreemde ziekte met ernstige crisissen, deliriums en telkens flauwvallen. Toen ze 15 jaar oud was, op 9 april 1888, ging ze het karmelietenklooster van Lisieux in, ze was bedachtzaam, en vriendelijk, en ze hield van lachen en van God.  In februari 1893 werd ze assistente van de novieten-meesteres. Theresa’s korte leven was opmerkelijk vanwege de eenvoud, nederigheid en moed ervan.

Haar hele leven was ze ziek,  (Maan in Vissen conjunct cusp 6, Mars oppositie Neptunus, heer 6)) en ze had  altijd last van flauwvallen, maar toch werkte ze hard in de wasserij en eetkamer van het klooster. Ze vastte eens om op die manier vergeving te verkrijgen voor een dronken man. (De opoffering van Neptunus)  Ze was heldhaftig en klaagde niet over haar ziekte of bezorgdheden. In plaats daarvan zag ze de kracht van de liefde als een goddelijke alchemie dat overal goed doet. In december 1894 schreef ze haar autobiografie die de hele wereld over verspreid werd. Ze liet haar liefde voor God zien door haar buren lief te hebben en ze schreef vlak voor ze overleed: Ik wil mijn hemel doorbrengen om goed te doen voor de aarde. Gedurende het laatste jaar van haar leven teerde ze uit door tuberculose en ze stierf toen ze 24 jaar oud was.

De heilige Therese (van Lisieux) kun je aanroepen in meditatie of gebed als je vergeving zoekt voor dronkenschap, als je liefde voor alle mensen zoekt, en als je vertrouwen terug moet  vinden. Therese van Lisieux is de beschermheilige van zendelingen en van piloten, en waarom ze deze laatste spirituele functie bekleedt, is me niet duidelijk.

Haar horoscoop laat zien dat Therese wel eens last zou kunnen hebben gehad van bloedarmoede, met Mars in Weegschaal tegenover Neptunus in Ram, en met Ram gesitueerd “bij de ander” in haar horoscoop: ze stond altijd klaar om iets voor anderen te doen, en was met de Maan in Vissen met recht een dochter van God, of de bruid van Christus zo je wilt. De Maan in Vissen staat tegenover Jupiter, Jupiter conjunct het 12e huis, zodat ze zich met plezier opofferde en overgaf aan het goddelijke. Ook is deze stand prachtig voor vergeving van dronkenschap en voor het zelf vasten om deze vergeving af te smeken van God. Met Pluto in het 8e huis heeft ze macht en power nooit nagestreefd en altijd aan God gegeven. De knopen zijn prachtig als symbool voor het boek dat ze schreef.

Joyce Hoen (©) 2004 (uit Astrokrant no 29)