Terug naar de eerste pagina
vervolg de rondleiding door de hele website
voor alle pagina's op deze site
Informatie over lezingen, workshops, cursussen en congressen
Informatie over de cursus/opleiding astrologie via email/internet
Informatie over consulten en andere horoscoopduidingen
Naar de "Beroemde" weekahead!
Kwartaalblad van het CHTA
Index van alle artikelen op deze site
Informatie over de CHTA uitgaven
online astrologische booekwinkel via bol.com
interessante en handige links voor astrologen
chta,org, min of meer de "groepssite" van de chta-club

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HELENA PETROVNA BLAVATSKY


(en haar horoscoop)

-Joyce Hoen DF Astrol S-

De meeste van ons zijn misschien zelfs zonder dat we ons daar bewust van zijn, geïnspireerd door het Oosten. Er is een Europese vrouw die een ongelooflijke doorbraak teweeg heeft gebracht met betrekking tot de esoterie in het Westen en dat is Helena Petrovna Blavatsky geweest. Zij was de grondlegster van de theosofie, en de theosofie is bijna eigenhandig verantwoordelijk voor de opbloei van disciplines zoals de astrologie hier in het Westen sinds het begin van deze eeuw. Uit de theosofie kwam later ook de antroposofie voor, gesticht door Rudolf Steiner die hier in Nederland heel levend is, met de biodynamische landbouw, de antroposofische scholing en antroposofische geneeskunst.

De theosofie zelf is in Amerika op dit moment heel erg levend en bloeiend in de new age beweging. Helena Petrovna Blavatsky, door kenners afgekort ook HPB genoemd, is in ieder geval een vrouw met een boeiend. Ze komt uit de traditie van de Meesters van het Verre Oosten, en sloeg een enorme brug tussen die kennis en de mensen hier in het Westen.

H.P.Blavatsky, 12 augustus 1831, 2.17 uur, Ekaterinoslav,  bron Taeger

Helena Blavatsky werd als juffrouw Hahn geboren in Rusland, in Ekaterinaslow in augustus 1831. De Zon stond in het teken Leeuw recht tegenover Jupiter en Uranus in Waterman in het occulte 8e huis. Neptunus stond pal op de horizon as in haar horoscoop, hetgeen verklaart waarom ze zo psychisch was, want dat was ze. Ze werd geboren net na het begin van een nieuwe Uranus/Neptunus cyclus, en als je weet dat Neptunus met spiritualiteit te maken heeft en Uranus met vernieuwing kun je je misschien voorstellen dat als Uranus en Neptunus samen staan aan de hemel, ze als het ware een nieuw spiritueel tijdperk inluidden. Je kunt de komende 7 jaar met Uranus in Vissen misschien ook wel een dergelijke klank in het tijdsbeeld verwachten.

Blavatsky werd geboren aan het begin van zo'n nieuwe cyclus en was inderdaad heel instrumenteel in het openbreken (Uranus) van een nieuwe spiritualiteit (Neptunus) hier in het Westen. Deze cyclus duurde voort tot 1993, toen Uranus en Neptunus eindelijk opnieuw weer samenstonden en nu een nieuwe cyclus zijn begonnen in de wereld. 1993 is voor heel veel mensen een heel bijzonder jaar geweest, maar ook heel subtiel. Veel patronen veranderden door de gebeurtenissen van 1993, en die hebben inderdaad te maken met de nieuwe cyclus die gestart is.

Hoe het ook zij, Blavatsky was weliswaar wel een Leeuw, maar met een heel sterke Uranus was ze ook een enorme rebel: als je haar iets vertelde dat ze moest doen, dan deed ze het per definitie juist niet. Helena's moeder stierf toen ze nog een zuigeling was, in haar horoscoop aangegeven door de Maan oppositie Pluto. Ze kwam uit de hoogste kringen in Rusland en haar vader nam haar wel mee op zijn reizen naar het buitenland, mede omdat hij inzag dat Helena heel muzikaal was, opnieuw aangegeven door de sterke Neptunus in haar horoscoop, en haar muzieklessen wilde geven.

Van haar 11e t/m haar 17e was ze bij haar grootouders en werd min of meer opgevoed door een reeks gouvernantes en leraren, die voor het grootste deel niets met haar aanvangen konden, omdat ze veel te eigenzinnig en rebels was. Een echt enfant terrible die in haar hele leven alleen maar zou luisteren naar haar spirituele Meesters, en dan nog regelmatig met ze in gevecht ging over specifieke ideeën.

En diezelfde eigenzinnigheid zal er ook toe geleid hebben dat ze op 17 jarige leeftijd al trouwde met generaal Blavatsky, die 3 maal zo oud was als zij zelf. Haar gouvernante zei eens tegen haar dat haar temperament en humeur zo slecht waren dat niemand haar later ooit zou willen trouwen, zelfs de oude man niet die zij zo uitgelachen had. Dat was genoeg voor juffrouw Hahn: drie dagen later maakte ze dat Generaal Blavatsky haar haar hand vroeg. Eigenlijk was dit het enige wat ze beoogde, maar ze werd gedwongen het door te zetten en zo vond er inderdaad een wettig huwelijk plaats. Bij het altaar tijdens de huwelijks inzegening hoorde ze de priester zeggen: gij zult uw man eren en gehoorzamen, waarop zij in zichzelf mompelde: dat zal ik zeker NIET doen.

Toen ze 17 jaar was stond transit Uranus vierkant de Ascendant en Neptunus.

Na drie maanden geworsteld te hebben voor meer vrijheid in haar huwelijk, lukte het Mevrouw Blavatsky te ontvluchten, notabene, ze scheepte zich in op een boot naar Constantinopel en toen begon haar onafhankelijke leven en begon ze te reizen, haar vader steunde haar financieel in die tijd. Generaal Blavatsky heeft nog geprobeerd het huwelijk te doen annuleren toen zij er eenmaal vandoor was gegaan, maar de wetten waren in die tijd heel streng en dat is hem dus niet gelukt.

Helena Blavatsky had op jonge leeftijd al bewijzen dat zij onzichtbare beschermers had, en ging op haar reizen na haar 17e op zoek naar kennis. Ze kwam via Constantinopel in Egypte terecht, waar ze 3 maanden in de leer ging bij een oude Kopt. Tussen 1849 en 1850 reist ze door Europa , Parijs en Londen en in 1851 komt het denkbeeld bij haar op om naar Canada te gaan, omdat de Roodhuiden, de Indianen dus, haar wellicht wel enige occulte kennis zouden kunnen geven. Onderweg komt ze door Londen en het was daar, in Juli 1851, dat ze voor de eerste keer de grote Adept, de Meester, die zij van te voren zo vaak in visioenen had gezien in astrale vorm, in levende lijve ontmoet. Haar grootste werken, zoals Isis en de Geheime Leer die zo wat alle occulte kennis van alle eeuwen bevat, is later op telepathische wijze door hem aan haar doorgegeven, terwijl zij als in trance zijn leringen opschreef en de Mahatma zich in werkelijkheid al weer ergens in de Transhimalaya bevond. In juli 1851 was de progressieve Maan in Blavatsky’s horoscoop zojuist in het 12e huis gekomen hetgeen betekent dat er toen inderdaad een 2 a 3 jarige periode begon waarin zij met de inzichtbare geheimen van het leven in contact kwam, waar het '12e huis' symbool voor staat. Er was in die tijd overigens ook een tamelijk heftige Pluto/Saturnus/Uranus conjunctie aan de hemel, met Saturnus en Uranus op 2/3 graden Stier en Pluto die zojuist in Stier was gaan lopen (alles driehoek Saturnus in de horoscoop van Blavatsky). Saturnus/Uranus conjuncties blijken wel vaker enorme keerpunten zijn, waar de ‘tijd omgedraaid’ wordt, hele cycli zich vernieuwen, en de dualiteit van dit leven en het kosmische leven tot een geheel kunnen komen. 

Na jaren van reizen door Azië, Tibet, India, Canada, Europa verblijft Blavatsky op een gegeven moment met een duidelijk doel in Amerika, het doel om daar de Theosofische Vereniging op te richten. Ze schrijft zelf op een gegeven moment: Ik werd met opzet naar Amerika gezonden. Daar vond ik kolonel Olcott, die verliefd was op geesten .... ik kreeg opdracht hem ervan op de hoogte te stellen dat spiritistische verschijnselen zonder de wijsbegeerte van het occultisme gevaarlijk en misleidend zijn.

Je moet je voorstellen dat in die periode het spiritisme heel erg in de mode was in Amerika. Van yoga of meditatie had men toen nog nooit gehoord, maar sinds de ontdekking van de planeet Neptunus in 1846 waren de "klopgeesten" in opkomst en in societykringen in Amerika werd dat een poos lang de meest geliefde bezigheid: geesten oproepen.

De theosofie heeft overigens het tij gekeerd wat dat betreft, ze namen afstand van dat spiritisme en stelden er iets diepers voor in de plaats. In ieder geval: Blavatsky bleef telepathisch in contact staan met de Meesters in India en van hen kreeg ze de opdracht om in Amerika een wijsgerig-religieuze vereniging op te richten en er een naam voor te kiezen, en Kolonel Olcott er voor uit te kiezen als leidende figuur.

Op 30 oktober 1875 werd de Theosofische Vereniging dan ook inderdaad officieel gesticht.

Dan is er een Saturnus-Uranus oppositie aan de hemel: de culminatie van de cyclus die in 1851 begon (zie hierboven) ! En deze Saturnus-Uranus oppositie valt precies op de Zon/Jupiter oppositie in de horoscoop van Blavatsky! Neptunus staat tegen deze tijd op 2 graden Stier (dus driehoek de Saturnus van HPB). Ook qua progressies gebeurt er het nodige: het progr. MC staat driehoek Mercurius en HPB’s progressieve Ascendant conjunct haar Noordknoop. (Volgens de Mandala van Rudhyar is het symbool voor deze Noordknoop: "Een Werelddienaar", een woord wat voor zover ik me herinner (uit literatuur) letterlijk in de oprichtingsstatuten van de Theosofische Vereniging stond.

We hadden in augustus 1999 een zelfde soort krachtveld van Saturnus oppositie Uranus, alhoewel niet met Pluto maar met Mars in Schorpioen vierkant die Saturnus-Uranus oppositie deze keer, waarvoor een heleboel mensen echter bang waren, maar je ziet het, zo'n dergelijk krachtig veld levert kennelijk ook de stichting van Theosofische Verenigingen op…. Niet dat de Theosofische Vereniging het makkelijk had, of begrepen werd door de buitenwereld, integendeel, eerst eens over de merkwaardige manier waarop Blavatsky begon te publiceren. Haar bedoeling met haar publicaties was de oude wijsheid terug te brengen aan de westerse wereld waar ze in haar tijd geheel en al verloren was gegaan. De Meesters stelden dat er in elke laatste 25 jaar van elke eeuw zo'n poging wordt ondernomen, en zou het deze keer lukken, eind 19e eeuw? En wat te denken van hoe het tussen 1975 en 2000 is vergaan met het herstel en terugwinnen van verloren kennis (alleen al de hoeveelheid Buddhistische literatuur en leringen die in het Westen terecht kwamen in die periode, geeft je te denken over zo’n uitspraak)

Blavatsky schreef eerst het indrukwekkende boek ISIS ontsluierd waarin veel aandacht voor occulte krachten door getrainde adepten, dat in 1877 gepubliceerd werd. Op die manier werd het westen bekend gemaakt met dat er nog veel meer in de wereld, of liever tussen hemel en aarde was, dan het mechanistische wereldbeeld dat men toen had. Isis Ontsluierd kreeg de ondertitel mee:

Een meestersleutel tot de mysteriën van de oude en moderne wetenschap en theologie, en werd al gauw een klassiek werk in de occulte literatuur. Twee grote edities van dit historische werk werden onmiddellijk uitverkocht en sinds die tijd wordt dit boek nog steeds gepubliceerd in nieuwe uitgaven. (Ik moet eerlijk bekennen dat ik het nog nooit gelezen heb, ik heb alleen de Geheime Leer doorgelezen in een van mijn meer Saturnale perioden:-) ) Saturnus transiteerde trouwens in het 9e huis (hoe passend) toen Blavatsky dit eerste werk publiceerde, nadat ze dus in 1875 met de transit van Saturnus door het 8e huis (oppositie haar Zon) de T.V. ‘geboorte had gegeven’.

 De verhandelingen in Isis zijn werkelijk een fenomeen als je begrijpt dat Madame Blavatsky niet technisch en literair geschoold was. Ze lette bovendien niet op literaire regels qua stijl en vorm, waarvan ze trouwens ook niets wist. Het boek groeide al schrijvend langzaam uit tot 1320 bladzijden. Maar ze werd rechtstreeks geïnspireerd door de Mahatma's uit het Oosten, op telepathische wijze dus.

Dat telepathisch doorkrijgen nu was het grootste probleem waar mensen zich tegen afzetten, want weinigen konden zich hier een voorstelling van maken, hoe zo iets mogelijk was.

Voor ons in deze tijd is zo'n telepathisch doorkomen van informatie al veel logischer dan in die tijd, maar aan de andere kant, met de dingen waarover Blavatsky schreef, die enorm onderlegd waren, kon men nu ook weer niet direct zeggen dat er hier van onzin sprake was. Integendeel, ze vatte, zeker in de Geheime Leer die in 1888 verscheen, zowat de hele occulte en theologische wordingsgeschiedenis van de mensheid samen, op zo' n manier, dat de meeste deskundigen voor een raadsel stonden waar al die informatie vandaan kwam.

De belangstelling was echter groot en bovendien inspireerde haar werk praktisch elke zoeker naar esoterische waarheid sinds die tijd, in deze eeuw bijvoorbeeld ook Steiner, en laten we niet vergeten dat Krishnamurti oorspronkelijk opgevoed werd door de Theosofische Vereniging die later in India, in Adyar hun hoofdkwartier hadden.

Eén vrouw kan bijna onmogelijk al die wijsheid en inspiratie alleen maar uit zichzelf hebben geput, en dat er een hele gemeenschap van Mahatmas, van Meesters uit het Oosten achter zat, of ze nu fysiek levend waren, of alleen geestelijk, doet er niet eens zo veel toe. Alhoewel ook dat er erg veel toe deed voor de tijdgenoten van Madame Blavatsky: wie waren toch die geheimzinnige Meesters die niet fysiek aanwezig waren?

Madame Blavatsky, bezig met een totaal nieuwe grondlegging voor esoterische kennis, een nieuwe grondlegging die tegelijkertijd de ware kennis van de oudheid opnieuw moest vormgeven, kreeg een rampzalige bekendheid, en die bekendheid begon zelfs een belemmering voor haar werk te vormen, zeker toen de Meester Koot Humi, zoals een van de Mahatma's heette ook nog vertelde dat occulte zaken beperkt hadden moeten worden tot een innerlijke en zeer geheime kring. Als je de Geheime Leer, een werk uit 1888 van Blavatsky er op na leest, hetgeen overigens niet eens zo eenvoudig geschreven is, dan kom je om de haverklap tegen dat er bepaalde dingen zijn die nu nog niet verteld kunnen worden, dat de tijd er nog niet rijp voor is. Veel van de dingen die toen nog niet verteld konden worden zijn gekoppeld aan de Kundalini-energie, de evolutionaire energie in de mens, het mystieke innerlijke vuur.

In ieder geval is het werk van Blavatsky doorspekt met zulke geheimzinnigheden, maar tegelijkertijd straalt er een autoriteit af, die een natuurlijk ontzag teweeg brengt bij veel mensen, maar bij anderen, zeker in haar tijd, ook veel lasterpraatjes, zoals wel vaker gebeurt met geniale expressies.

Astrologisch heeft Blavatsky Mercurius, de planeet voor schrijven, naast Saturnus, de planeet voor ‘karma’ staan in haar horoscoop, en iedereen met zo'n stand in de horoscoop moet leren zich minder aan te trekken van wat anderen zeggen, en geheel en al de stem van de innerlijke autoriteit, het geweten, en de innerlijke meester te volgen. Welnu, dat is precies wat Blavatsky deed.

In 1885 schreef Blavatsky haar belangrijkste werk, de Geheime Leer, op het moment dat de progressieve Zon in haar horoscoop oppositie Pluto stond. Het is zeker dat ze tijdens het schrijven van de Geheime Leer meer uit dan in haar lichaam was, en telepathisch al het materiaal doorkreeg, dat nu nog steeds herdrukt wordt. Overigens is het channelen van materiaal niet altijd even bevorderlijk voor je gezondheid, en dat gold ook voor Blavatsky die in deze periode meerdere malen op het randje van de dood begon te zweven, maar genezen werd door haar Meester.

Vanaf 1878 begon de Theosofische Vereniging ook vanuit India te werken, waar Blavatsky, Kolonel Olcott en nog zo wat mensen in die tijd verbleven. Drie jaar na de oprichting van de TV dus.

Men begon nu ook te werken aan een esoterische innerlijke kring van, en de vorming daarvan duurde 8 jaar. En al die tijd schreef Blavatsky later ook reizend door Europa,. dagelijks informatie op voor het Meesterwerk dat in 1888 uit zou komen: getiteld "de Geheime Leer".

De kritieke eerste zevenjarige cyclus van de Theosofische Vereniging eindige op 17 november 1882 zonder rampen. Alles wat we stichten kent inderdaad een 7 jaars crisis, zoals we ook kennen van de 7 jaars crisis in een huwelijk.

Echter, de Meesters begonnen in eerste instantie hun inspiraties naar Blavatsky te verminderen, want er was in die eerste 7 jaar veel te veel naar buiten gekomen op een sensationele manier, waar het hen niet omging. Het ging om de leringen, en niet om de Meesters zelf.

Als je de leringen van de Geheime leer doorleest, dan kom je daar inderdaad telkens een heel streng lijkende ethiek tegen, die absoluut is. Sommige mensen worden zelfs een beetje depressief van de theosofische inzichten, maar bij tijd en wijle kan het je heel veel goed doen, omdat deze leringen geen enkele compassie hebben met onzin en flauwekul en gewoon rechtstreeks eerlijk zijn en je oproepen tot de hoogste waarheid binnen in jezelf zonder enige flauwekul er om heen.

Of om het in de eigen taal van die tijd te zeggen: In het Westen is er nog steeds een wijdverspreid misverstand ten aanzien van het chelaschap (dat is discipelschap) - het stelsel van zelfdiscipline en onzelfzuchtig werken voor anderen, trekt tenslotte vanzelf de aandacht wel van een Meester of Guru en leidt te zijner tijd vanzelf wel tot rechtstreekse leiding van hem. Schone beloften die psychische en andere beloningen in het vooruitzicht stellen en die hen die niet op hun hoede zijn op het spirituele pad kunnen misleiden, verschillen hemelsbreed van de idealen van het chelaschap.

Eerlijk gezegd, hoewel er tegenwoordig ook niet veel meer geheim is, toch is dit laatste nog steeds zo bij ons - dat veel van ons denken dat er persoonlijke beloningen liggen op het spirituele pad; het is echter ook allemaal zo paradoxaal: op het moment dat je ongehecht wordt aan beloningen of aan psychische wonderen, en jezelf werkelijk geheel en al in dienst stelt van een innerlijk hoger weten, dan kom je al zo veel meer in aanraking met die goddelijke kern die je in wezen bent, dat dat op zich al een beloning is.

Nadat in 1888 Deel 1 en II van de Geheime Leer verscheen verhuist Blavatsky na al haar omzwervingen door alle werelddelen,, naar Engeland waar ze nog twee boeken schrijft: De sleutel tot de theosofie en De stem der stilte.

En op 8 mei 1891 verlaat madame Blavatsky dan tenslotte haar stoffelijk lichaam, een heel bouwwerk van theosofie achterlatend. (De progressieve Ascendant stond conjunct Mars/Saturnus in haar horoscoop en Saturnus transit keerde terug naar het IC).

Alice Bailey was een belangrijke opvolgster van Madame Blavatsky in die Theosofische Beweging, die een hele reeks boeken geïnspireerd door diezelfde Meesters uit de Transhimalaya schreef. Ook schreef ze Esoterische Genezing en Esoterische Astrologie. Dane Rudhyar was overigens nauw bevriend met haar. Alice Bailey had graag gezien dat Dane Rudhyar met haar dochter zou trouwen, maar dat is niet gebeurd:-) Zij was degene die Rudhyar’s boek "Astrologie, Aanleg en Karakter" voor het eerst publiceerde in Amerika (The Astrology of Personality). In het werk van Rudhyar vind je ook vaak de gedachtenwereld van de theosofie terug, en soms denk ik wel eens dat je daar het sterkst en het makkelijkst mee in aanraking komt met wat ik nog steeds een van de meesterwerken uit de astrologische literatuur vindt, "de Astrologische Mandala" (uitg. Mirananda).

Engelstalig online te lezen: