Terug naar de eerste pagina
vervolg de rondleiding door de hele website
voor alle pagina's op deze site
Informatie over lezingen, workshops, cursussen en congressen
Informatie over de cursus/opleiding astrologie via email/internet
Informatie over consulten en andere horoscoopduidingen
Naar de "Beroemde" weekahead!
Kwartaalblad van het CHTA
Index van alle artikelen op deze site
Informatie over de CHTA uitgaven
online astrologische booekwinkel via bol.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik voor bestelinformatie Cosmische Cycli van Wording

 


ASTROLOGIE VOOR IEDEREEN?

Gepubliceerd in "De Idealist" 2-2

Astrologie voor iedereen? Alan Leo schreef een boekje met deze titel, maar helaas is de bittere of misschien zoetzure :-) waarheid dat astrologie helemaal niet voor iedereen is weggelegd. De ‘massa’ waar bijna driekwart van de mensheid toe behoort (in alle tijden en in alle culturen) heeft er niet veel mee op, aangestuurd door de publieke opinie die eveneens voor de massa is geschreven en op televisie uitgezonden wordt.

 

Dus blijft er nog bijna 25% van de mensheid over die er wél wat mee kan. In Nederland hebben we over niet al te lange tijd zowat twintig miljoen mensen in totaal, en dat zou dan nog 4 à 5 miljoen geïnteresseerden kunnen opleveren. Maar als we eerlijk zijn en om ons heen kijken, dan zien we dat zelfs dat aantal minstens 4,5 miljoen mensen te veel is. :-)

 

Je moet namelijk behoorlijk intelligent zijn om astrologie te willen bestuderen. En daarmee bedoel ik in dit verband niet dat je een IQ moet hebben van minstens 150, maar het vermogen om voor jezelf te denken en je meningen en inzichten niet te laten afhangen van wat je in kranten en op de televisie voorgeschoteld krijgt. Zelf onderzoek te doen naar de dingen.

 

Maar soms publiceert een krant iets positiefs over de astrologie. Ik ben het weliswaar lang niet tegengekomen, maar de NRC had onlangs een tamelijk uitgebreid artikel, dat kopte: ‘Jong, hoog opgeleid, en geobsedeerd door astrologie’.

 

Het gaat hierbij om millennials, en dat zijn wel de mensen die geboren werden op een moment in de geschiedenis van de astrologie, dat astrologie breed ingezet werd in de gehele maatschappij. Er werd toen zelfs een universitaire opleiding opgezet in Amerika (Kepler College) die het dan wel weer niet gehaald heeft uiteindelijk, maar soit. Ik verdiende toen een tijdje goud geld door astrologie in bedrijven in te zetten. Uranus, de planeet van de astrologie, stond toen in Waterman, zijn eigen teken. En elke planeet die in zijn eigen teken staat, werkt op z’n best uit.

 

Als we het hebben over dingen niet maar zo nakauwen, en over onafhankelijk je eigen mening durven te hebben en zelf te durven nadenken, dan denken we ook meteen aan de planeet Uranus, of Oeranos, de god van de hemel.

 

Ik denk dat ik ongeveer negen jaar oud was, toen ik de autoriteit die ik aan het gedrukte woord gaf, met één klap onderuit zag gaan nadat ik mijn vader ergens op wees, en hij, een echte uraniër trouwens, daarop zei: ‘Je moet niet alles geloven wat er gedrukt staat.’ De uraniër in mij werd op dat moment geboren, de saturnale autoriteiten hadden het nakijken.

 

In zijn fenomenale boek Pluto, evolutie van de ziel beschrijft Jeff Green de planetaire stadia waarlangs onze evolutie gaat in het groot, en ik koppel het meteen aan het klein. Als volgt: als we net geboren worden, zijn we één en al liefde, nog verbonden met het goddelijke, en hebben nog geen enkele last van welke soort Saturnus-uitwerking ook maar, want die planeet functioneert dan gewoon nog niet. We zijn op weg dat van ‘de grote mensen’ aan te leren. Het onbevangene, ja inderdaad hemelse dat elke baby uitstraalt – zelfs baby-tijgertjes – doet elk mensenhart vanzelf vertederen. Gelukkig maar, want die kleintjes hebben onze Saturnus nodig, onze verantwoordelijkheid (die in sommige gevallen zelfs pas ontstaat als we zelf vader of moeder worden). In het groot gaat het daarbij om nieuw binnengekomen zielen (of soms bijna nieuw, en in de herhaling), bestaande uit wat ‘mongooltjes’ genoemd worden of uit mentaal zeer gehandicapte kinderen die het kindstadium nooit ontgroeien: zielen die in dat specifieke leven ook geen Saturnus hoeven uit te leven, geen verantwoordelijkheid hoeven te hebben, dat doen hun verzorgers voor ze, die er dan wel heel veel liefde voor terugkrijgen (in de meeste gevallen). Volgens Jeff Green gaat het hierbij om ongeveer 2% van de mensheid, en wederom, in alle tijden en in alle culturen.

 

Het volgende evolutionaire stadium is Saturnaal: van kleuter, die gaat leren klokkijken en langzaam aan onderscheid gaat maken tussen ‘ik en de ander’ tot jong volwassene die perfect heeft geleerd wat de samenleving van hem of haar wil en zich daaraan aanpast uit behoefte aan erkenning.

 

In het grotere geheel gaat het hierbij om de mensen die beginnen te ‘functioneren’ in de wereld, met vallen en opstaan, tot zij die het perfect meester zijn geworden. Politici, ministers, wetenschappers, managers en directeuren vallen onder deze slotfase van Saturnus.

 

En zij houden alle de ons bekende uiterlijke wereld in stand zonder de innerlijke wereld serieus te nemen. Het gaat hierbij om 70% van de mensheid volgens Green, net zoals trouwens 70% van de aardbol uit water bestaat.

 

Maar de evolutie gaat verder, we zijn nu bij een potentiële doorbraak richting Uranus gekomen, die in een individueel mensenleven plaatsvindt tijdens de eerste zogenaamde Saturnusterugkeer, als we ongeveer 29,6 jaar oud zijn. Jung gaf het de naam ‘individuatieproces’: een individu worden, ondeelbaar, en uit de massa van zichzelf bewust geworden.

 

Wat daarvoor nodig is, is dat je je behoefte aan erkenning en bevestiging door anderen ontstijgt, en je je zelf gaat erkennen, stil durft te staan, en naar binnen durft te keren. Daar liggen je werkelijke antwoorden, zelfs als je er dan achter komt dat je in feite vóór die tijd één grote leugen hebt geleerd en geleefd.

 

Je bent eindelijk echt verantwoordelijk weerspiegeld in het grotere geheel doordat mensen van de zogenaamde kindfase naar de ouder-fase gaan, letterlijk vader of moeder worden en hun verantwoordelijkheid dan gaan nemen.

 

Maar vooral, je bent weliswaar ontstegen aan die behoefte aan uiterlijke erkenning, maar je merkt ook dat je wat alleen komt te staan, en je niet meer dezelfde dingen apprecieert als je omgeving of als je zelf altijd deed. Anderen zullen je nieuwe zelf overigens pas met veel moeite serieus nemen, mensen houden niet van verandering, en men spreekt je vaak nog lange tijd aan op je oude zelf. Maar die jas past gewoon niet meer. Als je het met de wetenschap vergelijkt, dan is Saturnus de soort wetenschap die over het algemeen beoefend wordt, waar mensen serieus genomen worden als ze maar voldoende publiceren, en waar mensen die echt iets nieuws ontdekken, dat niet in de algehele plaatjes past, uit het ‘systeem’ gegooid worden en dat is best een zware prijs om te betalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Rupert Sheldrake met zijn ‘morfogenetische velden’.

 

Astrologen nu, en mensen die astrologie beoefenen of bestuderen, zijn de Rupert Sheldrakes van de wereld.

 

Volgens Green hebben we het nu over ongeveer 20% van de mensheid, en daarom is astrologie eenvoudigweg niet voor iedereen.

 

Na het individuatieproces komt de spirituele fase, die de laatste ca 5-7% van de mensheid beslaat. In de Bhagavad Gita staat: ‘Van elke duizend mensen die Mij zoeken (God), zal slechts één mij vinden.’ We zijn na die eenzaamheid of liever het alleen staan van de Uranische fase, wel op zoek naar Verbondenheid, naar Heelheid, naar Eenheid (Neptunus) in Verscheidenheid (Uranus). Neptunus op z’n best is pure mystiek, is de Eenwording met het Geheel. Het lijkt alsof we weer terug zijn bij af, want we kwamen uit die Eenheid voort. Alleen, het begin was onbewust, nu is het bewust. En na de Verlichting komt Pluto, de dood, de ontstijging van de gehele wereld, de diepte of het Licht in, de Totale Transformatie. Of ... de wedergeboorte. :-)

 

Vervolg rondleiding door de site