Terug naar de eerste pagina
vervolg de rondleiding door de hele website
voor alle pagina's op deze site
Informatie over lezingen, workshops, cursussen en congressen
Informatie over de cursus/opleiding astrologie via email/internet
Informatie over consulten en andere horoscoopduidingen
Naar de "Beroemde" weekahead!
Kwartaalblad van het CHTA
Index van alle artikelen op deze site
Informatie over de CHTA uitgaven
online astrologische booekwinkel via bol.com
interessante en handige links voor astrologen
chta,org, min of meer de "groepssite" van de chta-club

 

 


PROFESSIONELE ASTROLOGIE EN GEROMMEL IN DE MARGE

 

Inleidende tekst gehouden voor emailcursisten van het CHTA op een cursusdag op 2 september jl. over snelduiden in de astrologiepraktijk en de intrede van Saturnus in Maagd (dat op die dag plaatsvond).

Astrologen hebben een heel eigen energetisch veld waarmee ze zich in de wereld staande houden. Astrologen worden namelijk beheerst door de planeet Uranus. Het is op een innerlijk niveau een aantrekkelijke energie, op een “werelds” niveau vaak echter de energie van “het zwarte schaap”.  Sinds Uranus ontdekt is is het met de status van de astrologie bergafwaarts gegaan in de wereld….  Astrologie werd verbannen uit de universiteiten (en van de academische wetenschap, iets anders dan pure wetenschap)  en maakt absoluut geen onderdeel meer uit van de status quo. Voordat Uranus ontdekt werd, was Saturnus de heerser van het teken Waterman en was astrologie gewoon onderdeel van de status quo. (Saturnus is de planeet van de status quo). Die tijden zullen dus nooit meer terugkomen, net zoals de luchtvaart niet meer weg te denken is uit de wereld. Want als je naar andere Uranische beroepen kijkt die het wel “maken” in de maatschappij, kom je al gauw op de luchtvaart terecht. Het grappige daarvan is dat het om beroepen gaan van mensen die zich ook “boven” de wereld begeven, zij het wat letterlijker dan astrologen:-)

Astrologisch leven, en werkzaam zijn als astroloog, is het leven in een spanningsveld tussen Saturnus en Uranus, tussen de status quo en de vrijheid van individuele ontplooiing. Dat is de reden dat het verstandig is om eerst parttime te beginnen met astrologie, de oude schoenen, Saturnus, nog niet weg te gooien, tot er een radicaal moment komt in je leven waarin je helemaal gaat voor de astrologie, een moment waarop je besluit dat je liever dan vastgebonden aan de regels van de status quo, je eigen leven wilt leiden, en de prijs daarvoor van “excommunicatie uit de gemeenschap” wilt betalen. Net als elke echte authentieke wetenschapper,  tenzij hij of zij bereid is zich te houden aan de regels van de academische status quo en de politieke spelletjes van die wereld mee wil spelen. Het spanningsveld tussen Saturnus en Uranus is de eeuwige spanning tussen het leven in de wereld, de noodzaak te zorgen voor de wereldse dingen in je leven, en de behoefte vrij te zijn en je eigen weg te vervolgen.

Hoe is het mogelijk dat er een jaar geleden opeens een nieuw beroep in de westerse wereld kwam, en er opeens in Nederland 55 personal coaches, life coaches, of levensbegeleiders op de kaart kwamen? Een beroep dat net zo min erkend wordt door de overheid als de astrologie overigens. Een jaar later, dat wil zeggen nu, anno 2007, zijn er opeens al 455 van die lifecoaches die overigens 70 euro per uur vragen, een tarief dat overeenkomt met wat astrologen zouden kunnen vragen, en bovendien doen ze hetzelfde soort werk. De vraag is alleen of life coaches het zo goed kunnen als een astroloog, die altijd al aan “levensbegeleiding” doet maar dan op een manier die past bij de cliënt, en niet noodzakelijkerwijze bij de trend van de tijd. Want waarom zijn personal coaches een hype (nu Jupiter in Boogschutter loopt)  en waarom redden astrologen het niet in de wereld?

In de eerste plaats komt het vanwege de techniek. We zitten opgescheept met een geschiedenis waarin we allemaal denken dat we eerst 6 uur voorbereiding voor een horoscoop moeten doen, en vervolgens 3 uur lang met iemand het hele leven van die persoon moeten uitpluizen. Dat schiet natuurlijk niet op als je voor een consult maar een tarief van 1 of 2 uur werk rekent.. Daarom ook vandaag een cursus “snelduiding”….

Maar in de tweede plaats komt het omdat astrologen een beroep hebben dat echt Uranisch is, en niet Jupiter-achtig alleen zoals een “levenscoach”. Jupiter is vrijheid in de wereld, Uranus is vrijheid van de wereld. Jupiter is succes in de wereld, Uranus is evolutie naar de waarheid binnen in je zelf. Jupiter-Uranus in combinatie is wel een mooie combinatie om het te maken in de astrologie en in de wereld dus:-)   Dat echt Uranische beroep is een beetje een “zwart schaap” beroep, dat lange tijd uitgeoefend werd, niet alleen parttime, maar veelal door mensen die het op een andere manier ook niet redden in de wereld. Als je het op een gewone manier beroepsmatig niet redt in de wereld, waarom zou je het dan eigenlijk met astrologie wel kunnen? Je ziet dus heel veel mensen die ïn de marge rommelen met astrologie, en overigens gebeurt dat nog sterker in de wereld van de tarotlezers, numerologen en handlezers wiens enige bijdrage in het bedrijfsleven de afgelopen jaren was dat ze op feestjes en partijen het personeel mochten bezighouden. (Maar zelfs die hype is al weer over). Dat schept nou niet bepaald een klimaat dat aantrekkelijk is voor de huidige generaties mensen die professioneel, zakelijk, en succes-georiënteerd in het leven staan. Overigens is dit “succes-georiënteerd in het leven staan” typisch iets van de huidige Pluto in Boogschutter fase dat onvermijdelijk een keerpunt zal krijgen volgend jaar als Pluto in Steenbok gaat lopen. Want het succes kan je ook inhalen, de eisen die je aan je uiterlijke leven stelt, en aan alle goederen die je daarmee verwerft, zijn eisen waar mensen steeds meer moeten inleveren met betrekking tot hun innerlijke rust en vrede, waardoor ze op hun eigen manier maar weer gaan shoppen, want iets anders is men niet gewend, dus is er ook een heel circuit van mensen die de shoppers bedienen, en daar weer hun brood mee verdienen. Is dat wat astrologen dan ook zouden moeten doen? In werkelijkheid zijn ze daar niet toe in staat, omdat ze Uranisch in de wereld staan, vrijer zijn dan anderen, en zich door hun eigen trends laten meeslepen, omdat elke astroloog steeds meer inzicht krijgt in zijn of haar eigen leven, innerlijk zowel als uiterlijk.  Maar ook astrologen moeten leven en belastingen betalen. Dus opnieuw worden ze, net zo goed als iemand die het spirituele leven van verzaking zou willen volgen, geconfronteerd met het spanningsveld tussen Uranus en Saturnus.

Dat is de reden dat ik mensen die van de astrologie willen leven, aanmoedig om eerst parttime te beginnen. Als de kosmos wil dat je astroloog wordt, dan gaat dat wel gebeuren. Tenminste, als jij dat diep van binnen ook wilt. Mijn meest succesvolle cursiste die hard op weg was een bestaan voor elkaar te krijgen in de astrologie, maakte op een gegeven moment een bepaalde keuze. De keuze was dat ze “hogerop”wilde in de wereld, en ze kocht een duurder huis. Vervolgens besloot ze dat ze eigenlijk maar heel geïsoleerd was met haar astrologenberoep, en heeft ze het de rug toegekeerd, ze wilde liever werken in teamverband met collega’s.  Astroloog zijn is dus ook een keuze die je maakt, uiteraard. Ben je bereid de prijs ervoor te betalen, of blijf je liever rommelen in de marge? Velen voelen zich geroepen, maar slechts weinigen zijn geroepen, in werkelijkheid. En als je je geroepen voelt hoe pak je het dan aan in een wereld waarin je geen rolmodellen hebt, behalve het rolmodel van mensen die rommelen in de marge?

Eerlijk gezegd is dit het probleem geweest waar ik me de laatste tien jaar mee bezig heb gehouden. Om succesvol te zijn in een beroep is het het beste je te omgeven met anderen die ook succesvol zijn in het beroep. Astrologen hebben nauwelijks rolmodellen. Bijna niemand in de astrologie verdient genoeg om ook nog eens te "geven", dus men houdt alle kennis krampachtig voor zichzelf. Studenten krijgen les, en hebben alleen het rolmodel van de astrologische lesgever gezien, althans, zo is het in Nederland de afgelopen 20 jaar gegaan.  Met als gevolg dat er een heel legertje van mensen is opgestaan die ook les zijn gaan geven, en afgezien van het feit dat ze daarin in veel gevallen volledig opgebrand zijn, is het niveau van astrologie-overdracht daarmee dus vaak heel theoretisch geweest. Er werd lesgegeven door mensen die wel voorbeelden hadden gehad van hoe je les moet geven, maar niet hoe je een succesvolle astrologische praktijk hebt. Stage plekken zijn ook zeldzaam.

Ik heb mijn rolmodellen voor professionele astrologie uit Amerika gehaald. Ik ben opgeleid in Engeland, maar de meeste mensen in de astrologie rommelen daar net zo hard in de marge als in Nederland, of in Duitsland, om van België maar niet te spreken. Daarmee kun je de  (overigens heel terechte) vraag stellen, is astrologie eigenlijk wel een beroep? Moet je er je beroep wel van willen maken?

Als ik kijk naar de resultaten van mijn inspanningen in de afgelopen tien jaar, kan ik enerzijds tevreden zijn omdat het toch wel wat mensen op een behoorlijk professionele manier op het astrologische pad heeft kunnen zetten, maar er zijn er  maar twee of drie bij die redelijk succesvol fulltime astroloog zijn geworden, en dat kwam ook nog eens nadat ik flink tekeer was gegaan tegen ze. Ze hadden een echt Nederlandse houding van passiviteit en afwachten of het wel op hun pad zou komen, maar iedereen die een zelfstandig bedrijf begint, moet rekenen op een 80-urige werkweek  in de eerste twee jaar van het bedrijfsbestaan. En als je een uitkering hebt, of je hebt al een baan die veel beter verdient, waarom zou je dat dan doen? Vandaar, dat astrologie dus “gerommel in de marge” blijft en dat is niet zo heel verwonderlijk gezien de eisen die deze tijd aan ons stelt.  Misschien wordt het, nu Uranus in Vissen loopt, wel tijd om een keuze te maken tussen enerzijds de wil een professioneel astroloog te worden, of anderzijds, terug te keren naar het principe van vrijheid van de noodzaak als astroloog je geld te verdienen, terug te keren naar het idee dat we astrologie niet op een professionele manier hoeven te beoefenen, omdat we op andere manieren ons geld verdienen. Dat zou betekenen dat we twee levens leiden: een innerlijk leven, dat begint bij Uranus, en een uiterlijk status quo leven van belastingen en hypotheken moeten betalen, dat bij Saturnus hoort. En daarmee verandert er eigenlijk niets, want zo is het de afgelopen eeuw al geweest.

Maar in beide gevallen is er iets nodig, voor zover ik het goed kan inschatten, dat erg goed past bij de komende Saturnus in Maagd periode en de Pluto in Steenbok periode. En dat is de noodzaak hoe dan ook op te houden met gerommel in de marge, en onszelf eens serieus te nemen. Niet over ons heen te laten lopen, ook al staat Uranus in Vissen. Want vanuit status quo of werelds oogpunt gezien, reken maar dat de wereld over ons heen loopt nu Uranus in Vissen staat. We kunnen als reactie dus twee dingen doen, ons terugtrekken uit de noodzaak om ons staande te houden in de wereld, typisch Vissen, of meer in samenspraak te komen met het gevoel van de innerlijke god of godin in ons, en zien of die het met ons voor heeft dat we door moeten gaan met astrologie op een professioneel niveau, en onszelf dan heruitvinden als Uranus vanaf 2010 in Ram loopt.

Iedereen zal voor zichzelf helderheid moeten scheppen, vanuit zijn of haar eigen horoscoop, met hoe je als astroloog in de wereld wilt staan. Mijn pleidooi vandaag is deels, dat we onszelf in wat voor keuze we ook maken eens serieus gaan nemen, en ophouden te verwachten dat de wereld ons ooit serieus gaat nemen als we dat zelf niet eens doen. Als we alsmaar op erkenning uit zijn van anderen, of van de wetenschap, zoals je helaas vandaag de dag nog steeds veel mensen in de astrologie ziet doen, dan heb je in werkelijkheid een heel zwak zelfbeeld als astroloog. We hebben onze weg in de maatschappij niet gevonden, en de vraag is of we het ooit zullen vinden, gegeven het feit dat we door de energie van Uranus bepaald worden en daarom op een beetje een “afstand van de wereld “leven. Het is dus een zinloze, en heilloze weg om erkenning in de wereld te krijgen bedoel ik maar, we blijven onszelf daarmee verzwakken. Dus hoe kunnen we onszelf versterken? Door ook eens anders naar Saturnus te kijken, een Uranische kijk op Saturnus te hebben, en deze niet langer te projecteren op de buitenwereld en gezag weg te geven, maar ons eigen gezag te worden, onszelf veel serieuzer te nemen, en te weten dat we ongelooflijk goed werk verrichten, elke keer als we een diep gesprek met een cliënt hebben. We moeten ons zelfrespect opvijzelen, met andere woorden, en ophouden met over ons heen te laten lopen. 

Als astrologen het heel gewoon vinden dat ze astrologieprogramma’s van elkaar kopiëren, dan betekent dat dat ze weinig respect hebben voor het werk van andere astrologen. En als je weinig respect hebt voor het werk van andere astrologen, hoe kun je dan verwachten dat mensen ooit respect gaan krijgen voor jouw werk? Hoe kun je je zelfrespect houden? Dat gerommel in de marge, wat overigens niet zoveel voorkomt bij de CHTA-ers voor zover ik kan inschatten, komt echter in de grotere astrologiewereld buiten om ons heen heel vaak voor en misschien vroeger wat meer dan tegenwoordig. Het betekent gewoon opnieuw dat we onszelf en ons eigen beroep of onze eigen roeping niet serieus nemen. Als we plagiaat plegen, waar halen we dan in de godsnaam onze rolmodellen vandaan zodat we met respect voor onszelf in de astrologie staan?

Toegegeven, ik weet wel dat we ook nog het probleem hebben van of we eigenlijk wel goed genoeg zijn en voldoende ervaring hebben om astrologisch werk te doen. Maar ja, je moet ergens beginnen en ervaring doe je nu eenmaal alleen op door ervaring te krijgen.

Mijn boek Transits is mijn geschreven bijdrage aan het professionele astrologieberoep. Het hele boek is bedoeld om astrologen de ammunitie te geven in heel korte tijd heel diep en vooral heel accuraat te kunnen duiden. Heel veel mensen in astrologieland werken er ook mee. De bedoeling van het werk was dat astrologen over het algemeen kwalitatief hoogwaardiger werk zouden leveren, makkelijker naar horoscopen konden kijken, op een manier die voor een cliënt echt behulpzaam is, en ook nog eens op een manier waarvoor ze geen 6 uur van te voren een horoscoop hoeven voor te bereiden. Zodat cliënten echt wat aan je hebben, terugkomen en andere cliënten op je pad sturen bijvoorbeeld. Er bestaat ook een meesterwerk over Pluto, het boek van Jeff Green, en met die twee samen, hoef je in werkelijkheid niet zo heel veel meer te weten (hm, na de basiskennis natuurlijk:-)  Behalve dat je voor jezelf moet weten dat beide theorieën kloppen.

Sinds ik Transits geschreven heb, heb ik verder niets meer te bieden aan de professionele astrologie, ik heb mijn best gedaan de afgelopen tien jaar om op alle fronten en vlakken en binnen de bestaande mogelijkheden voor een rolmodel te zorgen. Ik ben nu aan het eind van mijn latijn, Uranus staat in Vissen en in het laatste staartje van het 12e huis van de wereldhoroscoop:-) 

En  als we dan in deze laatste fase van Uranus en dus astrologie in  die wereldhorosoop de balans opmaken,  kunnen we heel gewoon vaststellen dat astrologen het niet gered hebben in de wereld.

We gaan Uranus in Ram vanaf 2010 gebruiken om onszelf opnieuw uit te vinden, een NIEUW rolmodel te creëren, en wat dat precies wordt, weet ik nog niet helemaal zeker, maar het heeft hoe dan ook te maken met het niet langer over ons heen laten lopen.

Als een televisie uitzending je belt om over je heen te walsen als astroloog en te verwachten dat jij wel gratis even afgemaakt wilt worden op televisie, waar is je zelfrespect dan? Waar is je zelfrespect als je meedoet aan die snelle bel programma’s  waarin astrologie en porno op een grote hoop gegooid worden?  Dat betekent overigens niet dat je nou zo nodig moet stoppen met die telefonische consultenlijnen, want eerlijk gezegd, als je maar ten volle beseft dat je gebruikt wordt, weet dan ook dat je eigenlijk tegelijkertijd stage loopt met het snelduiden, dus je krijgt er wel degelijk ook wat voor terug:-) Maar als rolmodel blijven we daarmee natuurlijk “gerommel in de marge”naar buiten brengen.

Ik geef toe dat veel van deze aanklacht van Uranus in Vissen en over ons heen laten lopen te maken heeft met mijn eigen processen het afgelopen jaar. Mijn computer die geïnfiltreerd werd, de identiteitsdiefstal, en het misbruiken van mijn werk,heeft me opeens eerder dit jaar mijn website van het internet doen afhalen. Het was een daad van revolte, een houding die ik nog steeds een beetje heb, een daad die past bij Uranus in Vissen. (Uranus is astrologie en Vissen is staken:-)  en ik ga dan liever op een luchthaven werken:-))) Ik heb een Uranische collega in de astrologie die op haar eigen manier dezelfde ervaringen heeft met Uranus in Vissen en dezelfde conclusie en er ook de brui aan gaf nadat ze jarenlang heel succesvol bezig was geweest in de astrologie. We “geven het dus op”, nu Uranus in Vissen loopt, maar de overgave, het opgeven, is een soort stilte voor de storm, een stilte voor een nieuw begin, een nieuw tijdperk, waarin we onszelf opnieuw zullen uitvinden. Want als astrologen onder Uranus vallen, dan bevinden ze zich nu in het 12e huis. Het huis van de gevangenis, het ziekenhuis en het isolement... en als je als studerend astroloog of zelfs praktiserend astroloog  geshockeerd bent door deze uitspraken, weet dan 1) dat het geldt in het algemeen en je ook nog een eigen horoscoop hebt, maar 2) deze conclusie heel eenvoudig de conclusie is die gebaseerd is op de omloop van Uranus door de wereldhoroscoop heen, en geschiedkundig volledig klopt.  (Zie het hoofdstuk over Uranus en de astrologie in het transitboek). 

Als ik de dynamiek van de Saturnus transit cyclus toepas op Uranus, kan ik dus ook kijken naar wat het betekent als Saturnus over de Ascendant komt, en daardoor weten waar ik in feite en met mij de hele astrologie, mee bezig is.. of zou kunnen zijn.  Dus laten we eens kijken naar wat er gebeurt bij iemand die Saturnus transit over de Ascendant krijgt:  dat is de fase dat iemand zichzelf ook opnieuw uitvindt. In de 12e huis fase lossen we onbewust karma op, we worden geleefd, en we zijn bezig langzaam aan naar een besef te groeien dat ons leven ons leven niet meer is, maar dat we het leven van anderen leven. Want dat waren we begonnen toen Saturnus over de Descendant kwam, we manifesteerden ons toen in de buitenwereld. Vanaf het moment dat Saturnus over de Ascendant komt,  komt echter je besef terug dat je een eigen persoonlijkheid hebt die je vanaf dat moment opnieuw gaat opbouwen en waar je je in feite heel goed bij voelt, veel beter dan in de 12e huis fase. Ik zeg wel eens als het om relaties gaat en als Saturnus over de Ascendant komt of in die richting aan het gaan is, dat het tijd wordt om te beseffen dat je een houding mag gaan krijgen van: als je MIJ niet ziet zitten, dan is daar de deur….  De tijd om je te voegen naar de ander is voorbij. De ander voegt zich nu maar naar jou want anders heeft die ander een relatie met iemand die hij of zij graag wil dat je bent en niet met jouzelf. (Het gaat er dus om jezelf te worden, of te hervinden).

Als we dit toepassen op de astrologie en de transit van Uranus, dan ben ik mijn tijd vooruit, pas vanaf 2010 is het zover:-))  Eerst komt de boodschap van het onszelf eens serieuzer nemen. Hoe gaan we Vissen leven zonder over ons heen te laten lopen? Nou we beginnen domweg met onze EIGEN youtube video’s (Vissen is film en t.v.)  maar eerst eens te maken... (wordt in 2008 vervolgd, de eerste opnamen zijn gepland voor november:-).  Maar uiteindelijk heeft het met zelfrespect te maken en met het besef dat we ons niet langer laten bepalen door de kritiek van de buitenwereld. Saturnus in Maagd, we gaan aan het werk, Pluto in Steenbok, we worden onze eigen autoriteit en verkrijgen daarmee de power die we nodig hebben om onszelf staande te houden,  maar pas vanaf 2010 zullen we onszelf waarschijnlijk opnieuw uitvinden:-)

Toen Uranus net in Vissen ging lopen waarschuwde ik mensen al tijdens een lezing dat astrologie een heel andere kant op zou gaan dan het gaan maken in de wereld, iets wat heel teleurstellend aanvoelde voor de toehoorders. Op foto’s van die bijeenkomst zie je dan ook allemaal gezichten die heel sip kijken. Zo stellen astrologen in opleiding zich hun toekomst niet voor.  Degene die op het puntje stond haar carrière te beginnen heeft gelukkig nog te horen gekregen dat ze ook nog een eigen horoscoop had, en heeft er net zo min als ik zelf trouwens  al te veel last van.  Het ligt er een beetje aan in hoeverre je je laat bepalen door "de wereld".

Hoe dan ook gaat Saturnus vandaag uit het teken Leeuw en gaat het teken Maagd binnen. Het thema van vandaag is “Van Spielerei naar Werk”, maar zoals altijd dient Saturnus de Uranusfactor alleen maar als we Saturnus verinnerlijken, en niet weggeven aan anderen.

Joyce Hoen DF Astrol S (©) 2 september 2007.

Vervolg rondleiding door de site